Tipuri de autorizatii conform Codului de Amenajare al Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor

CATUC reprezinta actul normativ care prin comasarea si revizuirea a peste 10 acte normative ar trebui sa conduca la ameliorarea anumitor aspecte privind constructiile si sa corecteze anumite advertente existente in prezent. In ce masura acest lucru va fi un succes ramane de vazut in functie de forma in care Codul va ajunge dupa finalizarea procesului de consultare publica si preluarea observatiillor de catre colectivul de elaborare, precum si de obiectiile ce vor urma in procesul legislativ din a doua jumatate a anului 2022.

Conform CATUC pentru cladirile civile si industriale vor exista urmatoarele tipuri de autorizatii:

Autorizatia pentru cladiri noi

Despre lucrarile de constructii noi am vorbit in acest articol astfel ca nu vom insista asupra acestui punct mai ales ca acesta va fi dezvoltat in cadrul mai multor articole fiind necesara aprofundarea celui mai amplu subiect dintre toate autorizarile.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Autorizatie pentru lucrari de interventie asupra cladirilor existente

Si pentru acest tip de autorizatii vom reveni cu un articol mai detaliat, dar va vom sublinia cateva aspecte.

Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de de interventie asupra cladirilor existente va contine obligatoriu un releveu detaliat al cladirii, raportul de expertiza tehnica pentru domeniile care vizeaza interventia si o analiza diagnostic a cladirii privind modul in care aceasta raspunde prevederilor legale. Cu alte cuvinte, in functie de interventiile care se doresc, vor fi necesare rapoarte de expertiza tehnica pentru rezistenta cladirii, conformarea acesteia din punct de vedere arhitectural la securitate in exploatare, securitate la incendiu, izolare higrotermica si acustica precum si din punct de vedere al echiparii cu instalatii electrice, sanitare sau termice.

Daca lucrarile vor viza doar lucrari de arhitectura interioara proiectele vor putea fi semnate de catre arhitecti de interiori cu drept de semnatura conferit de catre Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR).

Pentru lucrarile de interventie in prima urgenta in care sunt incluse, sprijinirile elementelor structurale si nestructurale, demolari partiale sau consolidari locale pentru cladiri incadrare in clasa I de risc seismic, fara perceperea vreunei taxe se va emite autorizatia de interventie.

Pentru cladirile monumente istorice lucrarile de interventie se vor realiza, ca si in prezent, doar dupa emiterea avizului Ministerului Culturii sau a deconcentratelor acestuia.

Autorizatia pentru lucrari de amenajari

In situatia realizarii unor lucrari de amenajare care au impact asupra solului se va intocmi o documentatie tehnica pe baza unor studii precum stuiu geotehnic, expertiza geotehnica (daca este cazul), studiu dendrologic, studiu topografic si se vor obtine avizele si acordurile necesare. Proiectul tehnic va putea fi intocmit de catre arhitect, peisagisti sau ingineri atestati pentru aceste lucrari. In cadrul lucrarilor de amenajari vor fi incluse si lucrarile pentru organizarea executiei.

Autorizatia de modificare

In conditiile in care schimbarea de tema nu impacteaza acordul de mediu eliberat pentru autorizatia de construire initiala, nu se modifica avizele si acordurile obtinute anterior si se respecta prevederile regulamentului local de urbanism, daca beneficiarul va solicita o modificare a documentatiei aprobate se va putea emite o autorizatie de modificare, cu conditia ca solicitarea sa fie realizata in termenul de valabilitate al autorizatiei initiale. Prin autorizatia modificatoare autorizatia initiala isi va pierde valabilitatea, receptia lucrarilor realizandu-se in baza ultimei autorizatii emise.

Autorizatie in procedura simplificata prin notificarea autoritatii publice locale

Se vor putea efectua lucrari de constructii doar prin notificarea Autoritatii Publice Locale (Primaria) privind intentia proprietarului pentru urmatoarele tipuri de constructii:

Pentru cladirile monumente istorice se pot realiza aceleasi interventii pe baza notificarii doar in baza avizului directiei pentru cultura si protejarea monumentelor istorice.

Lucrari fara autorizatie

Pentru toate constructiile care nu sunt monumente istorice si care sunt situate in afara zonelor de protectie a monumentelor istorice se vor putea realiza toate lucrarile de reparatii ale invelitorii, tamplariilor interioare si exterioare, reabilitare termica a anvelopei, reparatii ale instalatiilor interioare, schimbare de destinatie a imobilului sau bransamente la retelele de utilitati publica daca acestea nu depasesc perimetrul proprietatii.  

Autorizare pe baza de aviz de amplasament

Se vor putea realiza lucrari de constructii fara a fi necesara o autorizatie de construire, ci doar emiterea unui aviz de amplasament constructiile care vizeaza statii de incarcare electrica, rasteluri de biciclete, puncte de masurare a calitatii aerului, elementele de semnalistica rutiera, toaletele ecologice mobile, mobilier urban pentru livrarea coletelor si amenajari temporare in aer liber pentru evenimente.

Autorizatia de regularizare

In cazul in care pentru lucrarile efectuate ar fi trebuit emisa o autorizatie in procedura simplificata sau a unei notificari, dar beneficiarul nu a procedat in consecinta, atunci Autoritatea Publica Locala (Primaria) poate emite autorizatia de regularizare daca sunt indeplinite concomitent urmatoarele:

In situatia in care nu sunt respectate toate aceste prevederi se va dispune demolarea constructiei.

Autorizatia de desfiintare

Aceasta se va emite independent daca doar se elibereaza amplasamentul sau impreuna cu autorizatia de construire, in cadrul aceluiasi act administrativ daca urmeaza a fi realizate lucrari de constructii. A fost eliminata notiunea de desfiintare partiala, aceasta fiind inglobata in cadrul autorizatiilor pentru interventii asupra cladirilor existente.

Asa cum am mentionat de acum doua luni, echipa de arhitecti ai One Design va documenta si va publica diverse articole a analiza a Codului de Amenajare al Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor tinand cont de cat de important este acest act normativ pentru intregul domeniu economic national.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele