Codul de Amenajare al Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor despre Monumente istorice

CATUC vine cu o multitudine de prevederi privind interventiile asupra monumentelor istorice, in zonele de protectie a acestora si in zonele construit protejate stabilite deja sau care urmeaza a fi stabilite. Am incercat sa realizam o sinteza a prevederilor propuse prin acest act normativ pentru a contura opiniei publice o imagine cat mai clara asupra viitorului acestui segment de cladiri, clasate sau aflate in curs de clasare si a zonelor perimetrale pe care le genereaza.

Reglementarea zonelor de protectie a monumentelor si a zonelor construit protejate

Conform CATUC autoritatile administratiei publice locale trebuie sa procedeze la elaborarea documentatiilor PUZ pentru zone protejate (PUZCP) prin care sa reglementeze limitele, conditiile si interdictiile pentru zonele in cauza.

Prin reglementarile din PUZCP se vor stabili interdictiile de desfiintare, limitari ale dreptului de construire, folosinta si modificare a imobilelor si obligatii de folosinta, intretinere si amenajare a imobilelor. Aceasta prevedere vine in sprijinul conservarii si reabilitarii patrimoniului cultural, punerea in valoare a acestuia prin constrangerea proprietarilor care nu pot sustine asemenea investitii de a le vinde catre investitori care au forta financiara de aducere a unui monument istoric sau a unor cladiri din zonele protejate la standardele cerute. Desigur ca apare si posibila specula imobiliara in astfel de situatii, dar realist vorbind, preferam un fond construit intretinut si pus in valoare a carui cotatie pe piata imobiliara creste in detrimentul unor cladiri aproape parasite si degradate si care pot prezenta si risc pentru pietoni sau locuitori.

Ar mai fi de subliniat faptul ca prin noile PUG-uri vor fi stabilite zonele construit protejate, daca in documentatiile actuale au fost tratate superficial, iar pentru acestea va fi necesara elaborare de PUZCP intr-un interval de timp relativ scurt, prin aceasta intelegand 3-4 ani maxim. Acesta ar fi spectrul de timp in care estimam ca vom asista la primele tranzactii imobiliare importante. Urmatoarea etapa de tranzactionare va fi cea post aprobare PUZCP sau a noilor PUG-uri, cand din constrangeri financiare unii proprietari vor prefera sa vanda din lipsa resurselor financiare pentru sustinerea unor ample investitii de conservare si restaurare a fondului construit incadrat in categoria monumentelor arhitecturale istorice.

Autorizarea lucrarilor de constructii la monumente istorice si in cadrul zonelor construit protejate

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Faptul ca pentru orice proiect care vizeaza un monument istoric este si va fi in continuare obligatoriu avizul Ministerului Culturii sau a deconcentratelor acestuia este cat se poate de limpede si firesc din toate punctele de vedere.

Noutatea pe care o aduce CATUC este cea cu privire la intocmirea unei documentatii de analiza a impactului unei noi cladiri asupra monumentului sau zonei de protectie a acestuia si efectul vizual asupra monumentului. Aceasta analiza va fundamenta interventia propusa, forma planimetrica si volumetrica a noii cladiri sau corpului de cladire. Proiectul va fi supus avizului Ministerului Culturii sau deconcentratelor acestuia, care pot respinge propunerile si pot solicita modificari ale dimensiunilor de gabarit, ale formei arhitecturale, aspectului exterior, etc.

Prevederea privind analiza impactului asupra monumentului sau zonei inconjuratoare acestuia este bine venita si trebuie salutata fiind cunoscute diverse situatii in care a fost grav afectata imaginea urbana si calitatea arhitecturala a obiectelor datorita unor interventii nepotrivite. Totusi consideram necesara elaborarea unor detalieri sub forma unor regulamente sau ghiduri privind modul de intocmire a acestor analize si de „judecare” a acestora de catre comisiile de cultura, astfel incat procesul de avizare sa nu devina unul anevoios sau imposibil.

Prevederea privind schimbarea proiectului de catre comisia de cultura confera mai multa putere comisiilor de cultura infiintate la nivel judetean si national si lasa destul de mult loc privind obiectivitatea sau subiectivitatea asupra obiectului de arhitectura, caci asa cum se stie, arhitectura este un domeniu subiectiv, pareri fiind impartite intre diversi specialisti din domeniu. In acest caz cu siguranta sunt necesare cateva clarificari si detalieri ale procesului de avizare a proiectului, limitarile si conditionarile in care arhitectul si comisia trebuie sa se incadreze pentru a nu genera blocaje in avizare si stoparea investitiilor datorita unor viziuni contradictorii.

Tinand cont de cele enuntate consideram ca din comisiile de cultura constituite vor trebui sa faca parte specialisti si practicieni din diverse zone ale domeniului, atat din partea autoritatilor publice cat si mediului privat, persoane cu studii in domeniul urbanismului, arhitecturii si ingineriei si care sa poata analiza celebral propunerile inaintate. In ceea ce priveste comisiile judetene de cultura, acolo unde se va constata un deficit de specialisti ar putea fi solicitat sprijinul celor din regiunile mai dezvoltate sau de la nivel central pentru justa si corespunzatoarea analiza.

Aliniatul 4 de la art. 259 din CATUC mentioneaza ca in cazul lucrarilor ingineresti noi care sunt autorizate de catre Ministerul Transporturilor nu este necesar avizul Ministerului Culturii (MC) sau deconcentratelor acestuia si nici analizele de impact asupra monumentelor. Chiar daca constructia infrastructurii noi este extrem de importanta pentru dezvoltarea nationala, totusi evitarea avizului MC ar putea conduce la afectarea patrimoniului cultural, o magistrala importanta amplasata in proximitatea unui monument sau in zona de protectie a acestuia poate impacta major cladirea in cauza. Consideram ca aceasta prevedere ar trebui reeevaluata de catre colectivul de elaborare al CATUC.

Lucrari minore asupra monumentelor istorice

Conform prevederilor CATUC lucrarile de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor, reparatii minore la finisajele exterioare, uniformizarea culorii si texturii finisajelor exterioare, reparatii sau inlocuiri de tamplarie exterioara cu conditia pastrarii materialului, formei si dimensiunilor golurilor se pot realiza fara autorizatie de construire, pe baza notificarii autoritatii publice locale (primaria) si cu acordul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, acorduri exprimate in scris in cel mult 30 de zile de la data depunerii.

Prevederea ca procedura si forma notificarii se stabilesc prin ordin al Ministrului Culturii lasa loc pentru clarificari ulterioare, dar consideram ca lucrarile ar trebui separate in doua categorii: cele de investigare, cercetare, expertizare sa se bazeze pe un memoriu si planuri, sectiuni si fatade in care se prezinta zonele in care se doresc a fi realizate investigatiile, iar cele de conservare si restaurare sa se bazeze pe un studiu istoric intocmit de catre un specialist atestat MC. Diferentierea este determinata de faptul ca investigarea nu ar trebui sa afecteze aspectul arhitectural, dar trebuie sa fie suficient de concludenta pentru specialitatile vizate, in principal ingineria structurala.

Asa cum putem observa din analiza One Design fiecare dintre prevederile CATUC au parti bune si mai putin bune, depinzand de care parte a baricadei ne aflam, unele in favoarea investitorilor, altele in favoarea autoritatii publice locale, alte in favoarea arhitectilor. Dar cu siguranta un lucru este cert: CATUC are nevoie de o revizuire in anumite puncte pentru a acoperi cat mai bine situatiile inca neclare la momentul intrarii in dezbaterea publica.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele