Servicii complete de proiectare

ONE DESIGN ofera mai mult decat arhitectura. Oferim servicii ce se extind pe tot ciclul de viata al proiectului, de la consultanta, planificare strategica, urbanism, arhitectura, inginerie ajungand la design interior si terminand cu asistenta tehnica din partea proiectantului pana la receptia finala

Consultanta specializata privind achizitia de terenuri si cladiri

Consultanta specializata privind achizitia de terenuri si cladiri

Studii de teren si studii specializate

Studii de teren si studii specializate

Expertize tehnice pentru constructii existente

Expertize tehnice pentru constructii existente

Studii de fezabilitate pentru accesare fonduri europene

Studii de fezabilitate pentru accesare fonduri europene

Proiectare de arhitectura, rezistenta si instalatii pentru constructii noi

Proiectare de arhitectura, rezistenta si instalatii pentru constructii noi

Proiecte de interventii asupra constructiilor existente

Proiecte de interventii asupra constructiilor existente

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism

Verificare tehnica a proiectelor de specialitate

Verificare tehnica a proiectelor de specialitate

Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

Planuri urbanistice de Detaliu (PUD) si Zonale (PUZ), Studii de Oportunitate

Planuri urbanistice de Detaliu (PUD) si Zonale (PUZ), Studii de Oportunitate

Planuri Urbanistice Generale (PUG) si Studii de fundamentare

Planuri Urbanistice Generale (PUG) si Studii de fundamentare

Amenajari interioare (design interior)

Amenajari interioare (design interior)

Design de mobilier

Design de mobilier

Amenajari exterioare si peisagistice

Amenajari exterioare si peisagistice

Management de proiect si optimizarea costurilor de investitie

Management de proiect si optimizarea costurilor de investitie