Codul de Amenajare al Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor despre Autorizarea constructiilor

CATUC reprezinta actul legislativ prin care se cumuleaza prevederile mai multor legi si al carui scop este de armonizare si actualizarea a pachetelor legislative cu privire la amenajarea teritoriului, urbanism si constructii.

Prevederile Codului sunt multiple, complexe si abordeaza mai multe subdomenii, unul dintre acestea fiind autorizarea lucrarilor de constructii, iar la acest capitol noutatile sunt multiple, astfel ca vi le vom prezenta pe toate acestea.

Noile Certificate de Urbanism

O prevedere importanta se refera la utilizarea unui singur certificat de urbanism atat pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) cat si pentru autorizarea construirii.

Un alt pachet de articole precizeaza clasificarea Certificatelor de Urbanism in functie de scopul solicitarii in:

Asa cum se poate observa, Codul face diferenta clara intre cladiri si lucrari ingineresti. Certificatul pentru informare se va elibera oricarui solicitat, fizic sau electronic, in cel mult 5 zile lucratoare, iar in continutul sau vor fi prezentate reglementarile stabilite prin documentatiile de urbanism de tip PUZ si/sau PUG.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Certificatul de urbanism pentru operatiunile cadastale se va elibera doar proprietarului imobilului, in baza documentatiei cadastrale propuse si intocmite de catre un inginer geodez autorizat. Foarte important de subliniat este faptul ca nu se admit dezmembrari in mai mult de trei parcele, fapt evidentiat de documentatia cadastrala prezentata. In cazul constatarii unui numar mai mare de parcele se va solicita elaborarea PUZ. Tot in cadrul Codului este definita parcelarea si dezmembrarea, ca operatiuni distincte, parcelarea fiind pentru construirea de imobile, in timp ce dezmembrarea vizeaza si alte scopuri decat construirea. In plus este mentionat faptul ca nu se pot parcela terenuri din intravilan care nu au stabilite categoria de folosinta si modul de utilizare prin reglementari urbanistice, adica prin PUZ sau PUG.

Certificatul de urbanism pentru construire/desfiintare cladiri se va emite fizic sau electronic in 15 zile lucratoare, in baza unui memoriu, planurilor de incadrare in zona si situatie si a unui extras de carte funciara la zi. Termenul de valabilitate al acestor certificate creste la 24 sau 36 luni cu posibilitatea de prelungire cu inca 12 luni pentru investitiile private, iar pentru investitiile publice termenul maxim de valabilitate poate fi de 60 luni. Aceasta prevedere confera mai mult timp ambilor investitori, privati si publici pentru parcurgerea tuturor fazelor de proiectare, fara a mai avea presiunea de timp legata de expirarea certificatului de urbanism si implicit a avizelor obtinute in baza acestuia.

Autorizarea lucrarilor de construire a cladirilor

Cele mai importante prevederi prevazute pentru aceasta categorie se refera la faptul ca executia lucrarilor se poate realiza doar in baza Proiectului Tehnic de Executie (PTE) si ca nu se vor emite autorizatii provizorii.

Autorizatiile de construire se vor emite pentru una dintre cele trei categorii de lucrari: constructia de cladiri noi, lucrari de inteventii asupra cladirilor existente si lucrari de amenajari, in aceasta din urma fiind incluse constructii temporare, corturi de evenimente, spatii verzi, etc.

Atunci cand autorizarea necesita un studiu aprofundat a se va intocmi o documentatie de proiectare urbana denumita Proiect Urbanistic de Detaliu (PUD) la solicitarea arhitectului-sef, atunci cand trebuie detaliate anumite prevederi tehnice ale PUZ sau PUG. In prezent denumirea documentatiei este de Plan Urbanistic de Detaliu, iar schimbarea numelui pozitioneaza acest instrument de proiectare in zona potrivita, mai aproape de constructii decat de urbanism.

PAC, POE, PTE

Unul dintre articolele din actul normativ stipuleaza ca la elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Construirii (PAC) se vor respecta toate prevederile urbanistice si toate reglementarile tehnice aplicabile investitiei, iar PAC va fi detaliat prin Proiectul Tehnic de Executie (PTE) in lipsa caruia nu se poate incepe executie lucrarilor, acesta fiind obligatoriu de prezentat impreuna cu PAC si autorizatia de construire la momentul anuntarii inceperii lucrarilor la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) si primaria care a eliberat autorizatia. Cu alte cuvinte din momentul intrarii in vigoare a codului vor trebui realizate proiecte complete pentru toate fazele, nu doar parti din proiecte cum se intampla in prezent, ceea ce cu siguranta va conduce la cresterea calitatii constructiilor si la alinierea costurilor de proiectare la cote corespunzatoare, nu subevaluate ca in prezent.

Proiectul pentru Autorizarea Construirii (PAC) va fi completat in mod obligatoriu de studiu geotehnic, raport de expertiza tehnica in cazul interventiilor asupra cladirilor existente, studiu topografic complet continand relief si retele supra si subterane, calcul coeficientului global de izolare termica, toate documentatiile fiind verificate pentru majoritatea cerintelor de calitate in constructii de catre verificatori de proiecte atestati de catre Ministerul Dezvoltarii (MDLPA).

Spre deosebire de situatia actuala, anumite avize si acorduri precum cele privind securitatea la incendiu, protectia civila sau sanatatea populatiei, impreuna cu avizele emise de structurile speciale precum MapN, MAI, AACR, CFR, etc, vor fi obtinute pe baza Proiectului Tehnic de Executie si nu pe baza PAC. Aceasta prevedere este absolut fireasca atat timp cat pentru avizele mentionate este necesara elaborarea fazei de proiectare PT prin intocmirea unor documentatii tehnice elaborate.

O alta prevedere importanta este cea referitoare la aprobarea tacita in termen de 30 de zile daca deponentul nu primeste o solicitare de clarificare din partea autoritatii publice locale sau nu este invitat la sediul primariei pentru clarificari si eventuale completari. Textul normativ specifica numarul de zile pentru fiecare etapa pentru a limita extinderea nejustificata a termenelor de clarificari.

Si in final, CATUC introduce posibilitatea emiterii autorizatii de construire in regim de urgenta, contra unei taxe speciale, astfel ca in 7 zile lucratoare, daca documentatia este completa si corect intocmita, in regim de urgenta se va putea emite autorizatia de construire. Ar mai fi de subliniat si faptul ca autoritatea locala are dreptul de a conditiona emiterea autorizatiei de construire de modificarea solutiilor propuse daca acestea nu respecta reglementarile urbanistice sau incalca prevederile CATUC sau daca prin lucrarile propuse este afectata valoarea patrimoniului natural si/sau cultural. Cu alte cuvinte, primariile capata mai multa putere privind respingerea unor obiecte arhitecturale care invadeaza sau violeaza mediul antropic si natural.

Vom reveni in urmatoarele articole ale One Design cu alte informatii despre Codul de Amenajare al Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor si prevederile propuse de acest act normativ foarte important pentru intregul domeniu al proiectarii si executiei constructiilor.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele