Regulamentul local de urbanism si contributia sa la imaginea urbana a orasului

Cu siguanta, de fiecare data cand discutati cu un arhitect despre posibilitatea edificarii unei constructii pe un teren, acesta mentioneaza importanta respectarii regulamentului local de urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG).

Regulamentul Local de Urbanism reglementeaza asezarea in parcela a unei constructii, regimul de inaltime, functiunile permise, permise cu conditionari si interzise, accesele pe parcela, stationarea autovehiculelor, aspectul exterior al cladirilor, procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului, s.a.m.d. Acesta este parte din continutul cadru al unei documentatii de urbanism de tip PUG si de tip PUZ conform si Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic general GP038/99 si a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal GM010/2000.

Ai nevoie de o documentatie de urbanism? Apeleaza la noi!

La momentul intocmirii unei documentatii de urbanism de tip PUG sau PUZ (Plan Urbanistic Zonal) se reglementeaza o zona anume, parti ale unui oras sau un oras intreg. Aceste zone se constituie in Unitati Teritoriale de Referinta care capata, datorita caractetisticilor sale, reglementari diferite. Unul dintre scopurile documentatiilor de urbanism, printre altele, este de a pastra caracterul specific unei zone.

In articolul de fata ne vom axa pe imaginea urbana si pe relatia extrem de apropiata a RLU de aceasta. Imaginea urbana este un element de foarte mare importanta in organizarea spatiului urban.  Documentatiile de urbanism, dupa cum am prezentat si in alte articole publicate pe site-ul nostru se intocmesc in baza unor studii de fundamentare ce au rolul, precum le spune si numele, de a fundamenta propunerea prezentata in proiect.

Reglementarile stipulate in RLU limiteaza cat se poate de mult construirea excesiva si haotica si impun un mod de construire adaptat la situatia existenta si, mai ales, un mod de construire care corespunde cu perspectivele trasate pe termen lung privind evolutia si dezvoltarea zonei.

Mentinerea caracterului unei zone, evitarea supraglomerarii prin construirea unor functiuni specifice zonei,  respectarea regimului de inaltime si implicit a insoririi cladirilor vecine, s.a.m.d. contribuie la cresterea calitatii vietii si la dezvoltarea un oras sanatos din toate punctele de vedere.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul stabileste inca din primele articole ale sale faptul ca gestionarea spatiala a teritoriului se realizeaza prin intermediul amenajarii teritoriului si al urbanismului, care constituie ansambluri de activitati complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului natural si construit, precum si la îmbunatatirea conditiilor de viata în localitatile urbane si rurale.

Spunem ca respectarea regulamentului local de urbanism si incadrarea in prevederile acestuia este in stransa legatura cu imaginea urbana tocmai pentru faptul ca este creat un echilibru, o armonie prin generarea de proportii a spatiilor construite versus a celor neconstruite, proportii ale inaltimilor cladirilor in raport cu categoria de drum la care au deschidere, proportii ale gabaritelor cladirilor in raport cu suprafata parcelelor, etc. Proportia este cuvantul de baza cand vorbim despre proiectarea unei cladiri, arhitectul fiind cel responsabil de respectarea acestora si de a oferi orasului un obiect de arhitectura integrat din toate punctele de vedere in peisajul urban.

Intocmirea documentatiilor de urbanism se realizeaza de catre specialisti atestati RUR (Registrul Urbanistilor din Romania) in baza unor studii efectuate, trasarea masurilor pentru un oras sau a unei parti din acesta realizandu-se si tinand cont de Strategiile de Dezvoltare locale sau regionale. Acesti specialisti iau in considerare toate elementele generatoare de specific zonal si le asaza armonios in documentatia pe care o elaboreaza, astfel incat Regulamentul Local de Urbanism sa reprezinte o baza solida pentru dezvoltarea si evolutia spatiului studiat.

Astfel, prin cele prezentate anterior se dovedeste inca o data rolul tuturor specialistilor implicati in dezvoltarea orasului si impactul acestora asupra imaginii urbane.

arh. Patricia Maria SAVU – arhitect senior One Design – societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele