Actualizarea cadastrala si implicatiile acesteia in procesul privind intrarea in legalitate

Realizarea cadastrului reprezinta o etapa foarte importanta pentru demararea oricarei proceduri cu un imobil, fie ca vorbim despre vanzarea acestuia, obtinerea unei autorizatii de construire sau chiar intrarea in legalitate. Este astfel obligatoriu ca un imobil sa fie cadastrat pentru ca dumneavoastra ca beneficiar de drept sa interveniti asupra lui, bineinteles, in conditiile legii.

Ce reprezinta cadastrul si actualizarea cadastrala?

Conform art. 1, alin. 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 prin cadastru se realizează identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale. 

La acest moment se desfasoara Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCC) finantat din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si din alocari de buget ale Unitatilor Administrativ Teritoriale. Prin acest program se estimeaza cadastrarea a 40 milioane de imobile din Romania, 20% in mediul urban, ceilalti 80% in mediul rural.

Beneficiile acestui program sunt multiple, generand actualizari majore de date in sistemele OCPI pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, dar si in registrele Autoritatilor Locale. Fondurile acestui program se aloca doar pentru terenurile care nu au cadastru, iar pentru intocmirea acestuia este desemnat un inginer geodez atestat de catre OCPI. 

Cealalta procedura despre care discutam in prezentul articol este actualizarea cadastrala care trebuie realizata in situatia in care cadastrul vechi are erori de masurare, geometria terenului este suprapusa peste contururile imobilelor vecine sau situatia in care se construieste o noua constructie si aceasta trebuie inscrisa in cartea funciara.

Intrarea in legalitate se refera la constructiile edificate fara autorizatie de construire pe care Autoritatea locala si Oficiul de Cadastrul si Publicitate Imibiliara (OCPI) nu le au in evidente. 

Intrarea in legalitate si actualizarea cadastrala 

Construirea unui imobil fara a avea autorizatie de construire si fara a avea un proiect la baza poate genera, precum am prezentat si in alte articole de pe site-ul nostru, probleme care mai departe pot conduce la desfiintarea partiala sau totala a constructiei in cauza. 

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Conform art. 31 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii completata cu Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, daca beneficiarul se regaseste in perioada de maxim 3 ani de la finalizarea lucrarilor de construire, timp de aplicare al sanctiunii contraventionale, se poate demara procedura de obtinere a autorizatiei de intrare in legalitate. Aceasta documentatie trebuie sa cuprinda obligatoriu cadastrul actualizat cu conturul noii constructii impreuna cu releveul fiecarui nivel in parte.  

Daca beneficiarul se afla in afara perioadei mentionate anterior va trebui depusa o documentatie pentru obtinerea Certificatului de Atestare a Edificarii Constructiei care va trebui sa cuprinda, de asemenea, cadastrul actualizat si releveul fiecarui nivel in parte. 

Asadar, in functie de perioada care s-a scurs de la finalizarea lucrarilor de construire se demareaza proceduri diferite pentru ca in final constructia sa poata fi intabulata si inscrisa in cartea funciara. Pentru acestea doua sunt necesare si alte documente pe care nu le vom detalia aici deoarece nu fac obiectul articolului de fata. 

Care sunt problemele care pot sa apara in cazul actualizarii cadastrale si care este impactul asupra procedurii de intrare in legalitate?

Ceea ce ii intereseaza in principal pe reprezentantii autoritatii locale la momentul receptionarii unei documentatii privind intrarea in legalitate sau emiterea certificatului de atestare a edificarii sunt: suprafata construita si desfasurata a imobilului, regimul de inaltime, functiunea acestuia si distantele fata de limitele de proprietate. In plus, expertiza tehnica trebuie sa releve faptul ca imobilul respecta cerintele fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii. 

Referindu-ne strict la suprafatele construite si desfasurate ale constructiei este extrem de important ca inginerul geodez sa cadastreze si sa specifice in documentele pe care le emite, in planul de amplasament si delimitare a imobilului si in releveul fiecarui nivel in parte, suprafata construita si nu pe cea utila a imobilului. Conform anexei 2 a Legii 350/2001 suprafata construita este definita ca fiind amprenta la sol a cladirii, iar suprafata construit desfasurata reprezinta suprafata desfasurata a tuturor planseelor. Astfel suprafetele necesare a fi mentionate in documente sunt cele construite care cuprind atat suprafata utila a spatiilor imobilului, cat si suprafata peretilor interiori si exteriori. 

Asadar, in aceste cazuri suprafetele construite trebuie sa coincida in cadastru cu cele din celelalte documente depuse Autoritatii Locale. Mare atentie pentru ca fiecare specialist impreuna cu echipa sa va face propriile masuratori, iar daca suprafetele nu coincid, documentatia va fi in proportie de 100% respinsa din autorizare.

arh. Patricia Maria SAVU – arhitect senior One Design – societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele