Provocarile unui proiect privind managementul deseurilor

Un subiect extrem de sensibil dar foarte controversat este acela al proiectarii si, de fapt, mai deosebit de atat al implementarii acestor tipuri de obiective de investitii destul de greu acceptate atat de populatie, cat si de autoritatile publice locale. In prezentul articol vom face o trecere in revista a principalelor etape pe care le parcurge un astfel de proiect si rolul pe care proiectantul il are spre depasirea situatiilor critice. 

Odata cu dezvoltarea urbana si cresterea migratiei populatiei din mediul rural spre mediul urban cantitatea de deseuri pe care marile Municipii resedinta de judet le produc a devenit si ea foarte mare. In consecinta, gropile de gunoi, cunoscute de altfel de catre mult dintre noi au devenit neincapatoare, si sunt, conform specialistilor privind protectia mediului, focare de infectie. 

Luand in considerare toate acestea, inclusiv rapoartele efectuate la nivel european de catre reprezentanti ai Comisiei Europeane, s-a constat ca aceasta problema nu a aparut doar la nivel de zona sau regiune, ci la nivel global. Asadar, sprijinirea din punct de vedere financiar a tarilor membre ale Uniunii Europene prin programe de finantare despre care am discutat in alt articol publicat pe site-ul nostru a fost solutia de rezolvare a “crizei deseurilor” asa cum a fost numita.  Foarte important de precizat este faptul ca este favorizat si incurajat managementul deseurilor, care implica in mod obligatoriu variante sustenabile de reciclare a acestora si reutilizare in alte scopuri. 

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Dezvoltarea unui proiect de acest fel implica intr-o prima instanta o respingere atat din partea populatiei din zona, cat si a reprezentantilor autoritatii publice locale. Astfel de proiecte se implementeaza la periferia oraselor, in zone ce permit dezvoltarea acestor tipuri de functiuni. 

Un astfel de proiect traverseaza toate etapele specifice autorizarii conform Legii 50/1991, actualizata in anul 2020 privind autorizarea lucrarilor de construire. Avizele stipulate in certificatul de urbanism pot fi diverse in functie de retelele edilitare din zona, de obiectivele de importanta locala, regionala sau nationala aflate in apropiere, de cladirile apartinand Listei monumentelor istorice publicata pe siteul Ministerului Culturii, si asa mai departe. 

Avand in vedere specificul obiectivului de investitii avizul cel mai laborios si dificil de obtinut este cel al Agentiei pentru Protectia Mediului de pe raza careia se afla amplasamentul. Motivul pentru care procedura de obtinere a acestui aviz este atat de complicata este acela ca la baza emiterii acestuia trebuie sa stea mult mai multe documente referitoare la tipul deseurilor ce se depoziteaza, modalitatea de depozitare si masurile de a reduce impactul negativ al proiectului in zona.

In plus, pentru realizarea procesului de reciclare se vor prevede in proiect echipamente si utilaje pentru care se va aloca un cost in devizul general si pentru care trebuie tinut cont ca acestea genereaza zgomot si praf.

O investitie ce priveste managementul deseurilor intra sub incidenta legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Astfel proiectul intra in etapa a doua de evaluare a mediului in baza deciziei etapei de incadrare, urmarind recomandarile si solicitarile oferite de reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului. 

Memoriul de prezentare trebuie intocmit de catre un arhitect cu drept de semnatura membru al Ordinului Arhitectilor din Romania, sau, de catre un elaborator atestat pentru intocmirea unor studii de mediu de catre Asociatia Romana de mediu conform Deciziei MMAP (Ministerul Mediului Apelor si Padurilor) nr. 1/52024 SSRS/22.06.2021 in cazul in care prin realizarea proiectului este afectata biodiversitatea din zona si nu numai. 

Conform Legii 292/2018 si a continutului-cadru detaliat in anexa 5E a acesteia memoriul de prezentare trebuie sa cuprinda obligatoriu categoriile de deseuri utilizate si rezultate impreuna cu codurile acestora cuprinse in Hotararea nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

In plus, se analizeaza impactul investitiei asupra solului, apei, aerului, dar si zgomotul care se produce atat in perioada de executie cat si in cea de functionare. Daca se constata ca nivelul de poluare este ridicat trebuie sa se ia masuri de reducere a acesteia. Zgomotul, de exemplu, este determinat in prima faza in baza fisei tehnice a echipamentelor si utilajelor ce se doresc a fi achizitionate, iar solutiile de rezolvare sunt diverse pentru fiecare tip de proiect in parte. Nivelul de decibeli este calculat cumulativ, in cazul cel mai defavorabil, iar pe santier se iau masuratori periodice pentru controlul acestuia.

Pentru toate celelalte tipuri de poluare se fac analize specifice, se determina gradul de poluare si se propun solutii in concordanta cu caracteristicile mediului inconjurator.

Asadar, proiectele care au ca functiune gestionarea deseurilor sunt foarte dificil de coordonat deoarece pentru toate specialitatile trebuie sa existe o fundamentare extrem de bine facuta. Membrii echipei One Design sunt specialisti in domeniu atestati si autorizati pentru intocmirea acestor tipuri de proiecte, de la faza de concept pana la momentul receptiei la terminarea lucrarilor.

arh. Patricia - Maria SAVU – arhitect senior One Design – societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele