Impactul aprobarii noilor normative de proiectare in cadrul procesului de elaborare al documentatiilor tehnice

Incepand cu Anul 2022 au intrat in vigoare normative de proiectare noi de care toti specialistii in domeniul constructiilor trebuie sa tina cont in cadrul procesului de proiectare si executie. 

Impactul acestora este major atat pentru proiectele publice, cat si pentru cele private, deoarece in functie de stadiul proiectului si momentul publicarii in Monitorul Oficial a variantei aprobate a normativului, se pot genera intarzieri si inclusiv costuri suplimentare.

Astfel, atat in cazul proiectelor publice cat si in cazul celor private trebuie avut in vedere faptul ca toate studiile intocmite si proiectul trebuie sa tina cont de noile reglementari aprobate in domeniu pentru ca in faza de autorizare sa nu apara situatia de respingere a documentatiei si reproiectare. 

In acest moment situatia este foarte incerta, deoarece multi proiectanti nu cunosc prevederile referitoare la aplicarea noilor normative avand in vedere proiectele deja in derulare. 

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Pentru proiectele private, in cazul in care certificatul de urbanism a fost emis inainte de intrarea in vigoare a noului normativ nu este obligatorie respectarea acestuia conform legii, dar proiectantul se obliga sa instiinteze beneficiarul cu privire la noile prevederi, costurile suplimentare si beneficiile implementarii acestuia. Pe baza unei analize comparative a celor doua solutii se stabileste scenariul care respecta si acopera cele mai multe dintre cerintele privind calitatea in constructii. 

Problemele apar in cazul investitiilor publice cand exista o documentatie SF (Studiu de Fezabilitate) sau DALI (Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii) aprobata, iar proiectantul si executantul decid sa participe la licitatia privind intocmirea documentatiei PTh (Proiect Tehnic), a documentatiei privind obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) si a executarii lucrarilor. 

Este bine cunoscut de catre toti proiectantii faptul ca ofertele care se depun in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) trebuie sa nu depaseasca valoarea aprobata in devizul general la faza SF sau DALI. Astfel, schimbarea de normativ implica cu siguranta si modificari privind planimetria constructiei rezultand astfel cantitati suplimentare care de cele mai multe ori nu li se pot aloca fonduri din linia de deviz Cheltuieli diverse sau neprevazute, iar mai tarziu, in executie, nu pot face obiectul unor Note de Comanda Suplimentara (NCS) deoarece acestea depasesc cu foarte mult bugetul investitiei. 

Toate aceste schimbari necesita o gestionare foarte buna a proectului si a situatiei inca din faza incipienta astfel: 

Se poate analiza, de asemenea, si situatia in care costurile suplimentare pot fi suportate din fondurile proprii ale beneficiarului final. In acest caz, acestea vor face subiectul unei propuneri de proiect ce trebuie aprobat printr-o Hotarare a Consiliului Local. Aceasta Hotarare se va aproba de catre Consilieri doar in baza unor documente justificative si a unor note de fundamentare care sa sutina motivele clare pentru care sunt necesare alocarea de fonduri pentru realizarea investitiei respective.

Normativele care s-au actualizat sunt de exemplu normativul pentru scoli si licee (NP 010-2022), cel pentru dispensare (NP021-2022), etc. Publicari de noi normative au avut loc si in cazul lucrarilor privind domeniul geotehnicii care modifica conditiile si continutul cadru al partii scrise al studiului geotehnic (NP074-2022). Un alt exemplu de modificare legislativa privind prevederile din punct de vedere al transferului termic de energie al unei cladiri este Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022. 

Specialistii One Design, cu o experienta vasta in domeniu, sunt la curent cu toate schimbarile legislative, gasind intotdeauna solutii eficiente de rezolvare pentru orice situatie nou aparuta. Astfel, orice tip de lucrare, fie publica sau privata, este gestionata de catre One Design cu profesionalism in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

arh. Patricia Maria SAVU – arhitect senior One Design – societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele