Despre finantarea din fonduri publice externe si criteriile de eligibilitate ce stau la baza obtinerii acestora

In ultima perioada, avand in vedere faptul ca pandemia provocata de virusul Sars-Cov-2 s-a incheiat, trecem printr-o avalansa de solicitari cu privire la intocmirea de proiecte ce se doresc a fi finantate din fonduri publice europene. Nu toti cei ce doresc demararea unui astfel de proiect cunosc conditiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor, astfel scopul acestui articol este acela de a prezenta cadrul general de desfasurare al acestori tipologii de proiecte.

Ca in orice alt proiect si in acest caz discutam despre o diversitate de situatii cu elemente caracteristice care se vor discuta bineinteles punctual in cadrul unor intalniri cu beneficiarul/ investitorul lucrarii. 

Accesarea fondurilor europene se realizeaza prin mai multe programe operationale (POR - Programul Operational Regional), nationale (PNRR- Programul National de Redresare si Rezilienta), etc. Fiecare dintre ele se subimparte in Axe de finantare care, in mod particular se refera la cate o arie de activitate, de exemplu: managementul deseurilor, sanatate, energie, educatie, transport, etc. Aceste programe de finantare se desfasoara pe o perioada definita de timp, astfel proiectele ce se doresc a fi implementate trebuie sa se incheie pana la termenul limita specificat in ghidul de finantare.

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este institutia publica responsabila pentru alocarea acestor fonduri, acesta fiind si cel care publica pe propria pagina de internet termenele limita de depunere, criteriile de eligibilitate si asa mai departe. Toate acestea sunt cuprinse intr-un ghid publicat de aceiasi institutie care releva conditiile ce trebuie respectate pentru ca un proiect sa nu fie descalificat. 

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

In principiu, fiecare axa de finantare are propriile conditii si se refera in mod distinct la fiecare dintre regiunile delimitate ale Romaniei, astfel: Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, etc. Trebuie urmarit in ghid cuantumul in procente al sumei eligibile de finantare pentru fiecare zona in parte. Acest aspect trebuie identificat in prealabil deoarece diferenta, constituita a fi suma neeligibila pentru finantare, va trebui achitata de catre beneficiar. Unul dintre criteriile extrem de importante la primirea punctajului pentru promovarea proiectului spre finantare este depunerea de catre beneficiar a dovezii capacitatii de finantare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile.

Proiectele care stau la baza obtinerii fondurilor europene sunt de tip Studiu de fezabilitate (SF) atunci cand vorbim despre proiecte noi, pe un teren gol sau de tip Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Investitii (DALI) pentru interventii asupra constructiilor existente. 

Din punct de vedere juridic, beneficiarul trebuie sa faca dovada posesiei terenului printr-un act de proprietate sau a dreptului de utilizare a lui printr-un act de inchiriere sau concesiune pe o perioada specificata in ghid. Extrasul de carte funciara trebuie sa fie si el actualizat cu dreptul de proprietate sau folosinta al terenului de catre beneficiar/ investitor.

Rolul nostru, in calitate de proiectant general este acela de a contura conceptul constructiei si de a face clarificari cu privire la partea tehnica si partea economica, mai exact, devizul general, care vor sta la baza obtinerii finantarii. In devizul general se iau in calcul toate dotarile, echipamentele si utilajele necesare, dar si cheltuielile ce tin de construirea obiectivului de investitii, inclusiv partea de proiectare, obtinere avize si autorizatie de construire, taxe, etc. Devizul general trebuie sa se incadreze in plafonul maxim de finantare aferent axei de finantare, iar dupa obtinerea finantarii nu mai poate fi actualizat. Orice depasire a acestuia va fi suportata din cheltuielile investitorului/beneficiarului fiind considerate cheltuieli neeligibile. Studiul de fezabilitate intocmit de catre un arhitect cu drep de semnatura, membru al Ordinului Arhitectilor din Romania, trebuie sa cuprinda conditiile mentionate in ghid pentru ca sansele de finantare sa creasca.

Astfel, cateva dintre conditiile de care trebuie tinut cont sunt: 

Aceleasi conditii sunt si in cazul in care finantarea se doreste doar pentru tot ceea ce inseamna active necorporale. 

Cand vorbim despre un teren in extravilan sau care, conform PUG (Plan Urbanistic General) nu se incadreaza din punct de vedere al functiunii in prevederile Regulamentului Local de Urbanism va trebui efectuat PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru schimbarea functiunii sau intrare in intravilan, dupa caz. Costurile vor fi cuprinse in devizul general, iar documentatia de tip PUZ va fi intocmita de un urbanist sau arhitect-urbanist atestat de Registrul Urbanistilor din Romania (RUR).

Toate aceste informatii explicate in acest articol sunt fundamentate pe experienta acumulata de echipa One Design in cei 20 de ani si de numeroasele proiecte intocmite pentru obtinerea de fonduri europene declarate eligibile. Fiecare tip de finantare are conditiile sale de eligibilitate specifice, fiecare proiect in sine are caracteristici proprii, astfel, doar printr-o analiza anterioara in baza documentelor prezentate de beneficiar se pot oferi directii clare ce pot da proiectului sanse mari de obtinere a finantarii.

arh. Patricia - Maria SAVU – arhitect senior One Design – societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele