Demararea si receptia lucrarilor de constructie

Drumul autorizarii lucrarilor de constructie parcurs de catre beneficiar asistat de catre echipa de proiectare, cu precadere de catre arhitect, este anevoios si consumator de multiple resurse materiale si timp, atat de pretios in zilele noastre. Eliberarea autorizatiei de construire nu este finalul procesului si doar un punct intermediar, un obiectiv atins.

Notificarea privind inceperea lucrarilor de constructie

Dupa eliberarea autorizatiei de construire beneficiarul trebuie sa aleaga executantul lucrarilor, constructorul si dirigintele de santier. Este obligatia constructorului sa nominalizeze un responsabil tehnic cu executia (RTE), seful de santier, resposabilul cu calitatea in constructii si a beneficiarului de a contracta serviciile unui diriginte de santier si de a se asigura de disponibilitatea echipei de proiectare pentru servicii de asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor de constructie. O parte importanta a activitatilor ce urmeaza sa le prezentam poate fi realizata de catre dirigintele de santier sau de catre beneficiar, in functie de cum convin cele doua parti.  

Astfel, dupa emiterea autorizatiei de construire, cu 7-10 zile inainte de inceperea efectiva a lucrarilor trebuie notificata in scris primaria emitenta a autorizatiei de construire, aceasta eliberand documentul care confirma instiintarea. Ulterior trebuie achitat jumatate din cuantumul taxelor pentru realizarea controlului calitatii constructiilor catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), notificarea acestei institutii privind inceperea lucrarilor si prezentarea programului de control de faze determinante. ISC va viza programul si sa stipula fazele determinante la care un reprezentant al institutiei va participa pentru verificarea executiei.

In cazul in care nu veti anunta inceperea lucrarilor catre primarie si ISC sunteti pasibil de amendare deoarece lucrarile se executa fara stiinta celor doua institutii abilitate si indreptatite sa exercite controlul. Si tot referitor la control trebuie subliniat faptul ca primul organ constatator al neregulilor este serviciul de disciplina in constructii constituit in cadrul Directiei Politiei Locale.

Executia lucrarilor si supravegherea prin personal tehnic specializat

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor intocmi procese verbale pentru fazele interne si fazele determinante de catre dirigintele de santier, note de constatare de catre seful de santier si se pot emite dispozitii de santier modificatoare de cantitati de lucrari sau solutii tehnice de catre echipa de proiectare, arhitect si ingineri, toate documentele fiind pastrate prin grija dirigintelui de santier, toate acestea fiind parte componenta a cartii tehnice a constructiei.

La finalizarea lucrarilor de constructie, cu cel putin 2-3 luni inainte de expirarea autorizatiei de construire, in termenul de valabilitate al acesteia trebuie demarat procesul de receptie a lucrarilor.

Stabilirea valorii reale a lucrarilor executate

Prima etapa din procesul de receptie consta in notificarea Politiei Locale pentru a vizita amplasamentul in vederea constatarii respectarii prevederilor generale ale autorizatiei de construire si intocmirea procesului verbal privind stabilirea valorii reale a lucrarilor executate. In baza valorii rezultate se vor calcula diferentele de taxe, in plus sau in minus, ce trebuie achitate catre primarie si ISC. Asa cum am mentionat anterior, la startul lucrarilor, catre ISC se achita doar jumatate din totalul cuantumului taxelor, diferenta, insemnand regularizarea, fiind achitata la finalul lucrarilor. Aceasta procedura de constatare si intocmire a documentelor de catre Politia Locala dureaza pana la 30 de zile calendaristice.

Punctul de vedere al Inspectoratului de Stat in Constructii

Cu documentele eliberate de catre Politia Locala, impreuna cu referatul privind punctul de vedere al proiectantilor pentru toate specialitatile, respectiv arhitectura, rezistenta, instalatii, referatul prin punctul de vedere al dirigintelui de santier si alte documente specifice se intocmeste dosarul care se va depune la ISC in vederea eliberarii adeverintei privind valoarea reala a lucrarilor executate si admiterea receptiei lucrarilor de constructie. Aceasta etapa din procedura dureaza pana la 30 de zile calendaristice.

Receptia la terminarea lucrarilor de constructii

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

In urma parcurgerii acestor doua etape preliminare, documentele rezultate impreuna cu documentele intocmite de catre specialisti se depun la primaria emitenta a autorizatiei de construire in vederea stabilirii datei pentru inspectia de teren a reprezentantilor si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (RTL). Comisia de receptie se intocmeste si se convoaca de catre dirigintele de santier, al carei secretariat este tinut de catre acesta, iar din comisie vor face parte reprezentantul primariei, cel putin doi specialisti cu studii tehnice si reprezentantul constructorului. In cadrul procedurii de receptie echipa de proiectare are calitatea de invitati.

In urma inspectiei pe teren, receptia lucrarilor poate fi admisa, admisa cu conditionari privind remedierea sau finalizarea unor anumite lucrari sau respinsa, in temeiul prevederilor legale in vigoare. In cazul admiterii receptiei, procesul verbal se va intocmi in numarul de exemplare necesar pentru fiecare parte participanta si un exemplar martor pentru proiectant. Trebuie subliniat faptul ca la momentul RTL autorizatia de construire trebuie sa fie in termen de valabilitate. Etapa de depunere a documentelor, convocarea comisiei de receptie si semnarea actelor finale dureaza pana la 30 de zile calendaristice.

Certificatul de atestare a edificarii

In baza proiectului as-built sau a masuratorilor cadastrale efectuate de catre un inginer geodez se redacteaza documentatia cadastrala ce urmeaza a fi inscrisa in cartea funciara. In acealsi timp se va intocmi certificatul de performanta energetica a cladirii (CPE) de catre un auditor pentru constructii atestat de catre MDLPA. Documentatia cadastrala impreuna cu CPE, procesul verbal aferent RTL si o declaratie notariala a beneficiarului ca nu au fost executate alte lucrari dupa RTL se depun la primaria emitenta a autorizatiei de construire pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii, document obligatoriu pentru aprobarea documentatiei cadastrale. Etapa de obtinere a certificatului de atestare a edificarii dureaza pana la 30 de zile.

Documentatia cadastrala

Avand certificatul de atestare a edificarii, procesul verbal de receptie si documentatia cadastrala se pot depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) de catre un inginer geodez atestat documentele in vederea avizarii documentatiei cadastrale, inscrierea terenului si cladirilor edificate in cartea funciara. Subliniam faptul ca procesul de actualizare a documentatiei cadastrale este obligatoriu pentru toate tipurile de lucrari inclusiv in cazul extinderilor, supraetajarilor, mansardarilor sau modificarilor de compartimentare interioara. Etapa de avizare a cadastrului dureaza aproximativ 30 de zile calendaristice.

Actualizarea rolului fiscal

In baza documentatiei cadastrale trebuie depuse documentele specifice la Directia de Impozite si Taxe Locale in vederea stabilirii valorii de impunere, adica stabilirea impozitului anual datorat de catre proprietar. In cazul modificarilor prin extindere, supraetajare sau recompartimentare trebuie deasemeni depuse documentele la DITL in vederea recalcularii, in plus sau in minus a suprafetele de constructie ce se supun impozitarii. Procesul de actualizare a cotei de impozitare dureaza pana la 30 de zile calendaristice.

Serviciile de asistenta ale One Design

Iata asadar toate etapele necesare a fi parcurse, in succesiunea mentionata pentru a respecta toate prevederile legale, pentru receptia constructiilor edificate, confirmarea existentei acestora si inscrierea in documentele oficiale, din punct de vedere juridic prin documentatia cadastrala si din punct de vedere fiscal prin certificatul de rol fiscal.

One Design ofera suport tehnic pentru toate aceste etape exclusiv pentru proiectele de constructii realizate de catre echipa noastra de proiectare, asistand beneficiarul proiectului din primele faze, incepand cu emiterea certificatului de urbanism pana la finalul receptiei lucrarilor de constructie.

arh. urb. Paul Samsonescu

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele