Compartimentarile din gips carton nu se autorizeaza

In ultima perioada tot mai multe persoane interpreteaza eronat prevederile legislative si inteleg exclusiv partile care le sunt favorabile, fara a face un minim de efort de a intelege contextul integral al actului normativ in cauza. Iar cand vine vorba despre constructii legea cu cele mai multe interpretari posibile este Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie.

Textul articolului 11 aliniatul 1 litera n) din Legea 50/1991 precizeaza ca „se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor [...] modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din materiale usoare”. Acesta este paragraful mult discutat din care majoritatea inteleg ca pentru desfiintarea peretilor din BCA aferenti unor spatii de depozitare sau desfiintarea compartimentarilor din gips carton nu este necesara autorizatia de construire. Acest lucru este partial adevarat si veti vedea de ce.

In cadrul aceluiasi articol 11 la aliniatul 2 se stipuleaza ca in cazul constructiilor aflate in zone construit protejate, dar care nu sunt clasificate ca monumente istorice se pot realiza „modificari de compartimentari nestructurale, demontabile, realizate din materiale usoare si care nu modifica conceptia spatiala interioara”.

Pentru a realiza orice modificare interioara este necesar ca imobilul sa aibe Cartea Tehnica a Constructiei, document care cuprinde patru capitole si despre care puteti afla mai multe informatii in acest material. In lipsa cartii tehnice din care sa reiasa tipul materialelor utilizate pentru compartimentari ce se doresc a fi desfiintate este necesar investigarea acestora prin determinari in-situ si intocmirea unui raport de expertiza tehnica intocmit de catre un expert tehnic atestat de catre Ministerul Dezvoltarii (MDLPA) pentru cerinta de calitate A1 – rezistenta si stabilitatea constructiilor din beton si zidarie, care sa confirme ca respectivul element de compartimentare este nestructural, realizat din materiale usoare si poate fi desfiintat. Simpla constatare a proprietarului sau a oricarei persoane neatestata de catre MDLPA este absolut nula, expertul fiind singurul abilitat sa se pronunte in raportul de expertiza tehnica.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

In situatia in care cartea tehnica a constructiei exista, interpretarea acesteia se realizeaza de catre un specialist in domeniul proiectarii, arhitect sau inginer constructor care realizeaza un raport de analiza fundamentat pe cateva analize realizate pe amplasament si prezinta un punct de vedere scris privind corelarea dintre proiect, rapoartele de executie si situatia din teren, asumat prin semnatura profesionala.

Cele doua optiuni sunt valabile pentru imobile care nu sunt monument istoric sau nu se afla in proces de clasare si nu sunt amplasate in zone construite protejate.

Pentru acele imobile aflate in zonele construite protejate, definite prin Planuri Urbanistice Zonale (PUZCP), legea spune ca modificarile la elementele de compartimentare se pot realiza daca nu modifica conceptial spatiala interioara. Cu alte cuvinte comasarea bucatariei cu camera de zi prin desfiintarea peretului de separare conduce la modificarea numarului de spatii interioare, pe cale de consecinta se modifica conceptiala spatiala si devine necesara autorizatia de construire.

Cele prezentate anterior au aplicabilitate preponderent pentru imobilele de locuinte colective sau imobile cu functiune rezidentiala, deoarece in cazul altor functiuni mai sunt cateva aspecte ce trebuie avute in vedere.

In cazul cladirilor de birouri spre exemplul la momentul elaborarii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) a fost intocmit si scenariul de securitate la incendiu (SSI) ce include si planuri de arhitectura ale cladirii si pe baza carora ISU a emis avizul de securitate la incendiu. Conformarea interioara a spatiilor, caracteristicile tehnice ale elementelor de compartimentare, caile si timpii de evacuare, etc au fost proiectate pentru anumite dimensiuni si numar de de spatii. In situatia in care dintr-un spatiu open-space se creeaza 3-4 birouri inchise sau se doreste reconfigurarea totala a partiului interior, cu siguranta va fi necesara obtinerea unui alt aviz din partea ISU, iar in cazul in care noile elemente de compartimentare sunt vizibile din exterior prin fatada de sticla (perete cortina), atunci Primaria poate solicita si obtinerea autorizatiei de construire sau daca imobilul este amplasat in zona construit protejata, poate fi solicitat un nou aviz al directiei judetene de cultura.

Este cunoscut un mediul profesional ca cele doua avize mentionate, cel emis de ISU si cel de la cultura sunt cele mai complicate, iar dupa obtinerea acestora, emiterea autorizatiei de construire este mai mult o formalitate, astfel ca putem afirma ca in situatia in care sunt necesare unul sau chiar amandoua avizele spre a fi reobtinute, procesul poate fi asimilat cu obtinerea unei autorizatii.

Aspectele mentionate pentru cladirile de birouri se aplica si cladirilor avand functiuni de depozitare, productie, comert sau servicii, impactul modificarilor interioare fiind directe asupra masurilor de protectie in cazul incendiilor.

Atunci cand vorbim despre „conceptie spatiala interioara” legiuitorul a avut in vedere solutiile moderne de compartimentare realizate din elemente de mobilier, modulare si care se pot asambla usor si rapid, care nu delimiteaza total spatii interioare. La aceste elemente se refera in general cele doua paragrafe, specifice functiunilor comeriale si spatiilor de servicii, cu o usoara extindere asupra delimitarilor de spatii de depozitare din interiorul locuintelor.

Din punctul nostru de vedere pentru orice alte modificari care nu se inscriu in cele enuntate este obligatorie obtinerea unor puncte de vedere din partea institutiilor care au avizat proiectul initial, reobtinerea unor avize in cazul in care avizatorul decide ca impactul este suficient de mare asupra proiectului avizat initial si nu in ultimul rand, obtinerea unei autorizatii de construire, atunci cand situatia o impune.

Am dorit sa facem aceste precizari datorita numarului mare de solicitari din ultima perioada privind interventiile asupra cladirilor, cu precadere a celor de birouri, iar in majoritatea etapelor de ofertare, beneficiarii invoca prevederile prezentate, intelegand eronat cadrul legislativ. Speram ca aceste informatii sa va creeze un cadru optim pentru analiza si sa va conduca spre deciziile administrative si investitionale corespunzatoare, legale si dimensionate corespunzator ca buget si timp alocat pentru pregatirea interventiilor. ­­

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele