Lipsa raspunsului in 30 de zile inseamna aprobare tacita

Enervati, obositi si dezamagiti de modul de lucru al anumitor autoritati publice, tot mai multe persoane fizice sau reprezentanti ai persoanelor juridice considera ca lipsa raspunsului la solicitarea de emitere a unei autorizatii, in acest caz particular vorbind despre autorizatia de construire, intr-un termen de 30 de zile de la depunere se traduce prin aprobare tacita. In acest articol vom incerca sa deslusim situatia aprobarii tacite.

Asa cum v-am obisnuit emitem pareri strict in temeiul legal, in baza analizei cadrului legislativ, iar in aceasta situatie principalul act legislativ este Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite emisa de guvernul condus de Adrian Nastase.

OUG 27/2003 stipuleaza fac actul normativ se reglementeaza procesul de emitere a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice, reinnoirea celor emise si reautorizarea ca urmare a expirarii termenului de suspendare si vizeaza majoritatea domeniilor cu exceptia activitatilor nucleare, regimul armelor de foc, drogurilor si domeniul sigurantei nationale.

Actul normativ vine cu un glosar in care se precizeaza ca prin autorizatie se intelege „actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice competentente prin care se permite solicitantului desfasurarea unei anumite activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii [...]”. Analizand acest paragraf intelegem ca se vorbeste despre autorizarea unei activitati, spre exemplu autorizatie de functionare din partea Directiei de Sanatate Publica (DSP) sau Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) sau oricare altor autoritati locale sau deconcentrate si nu despre autorizatiile de construire. Paragraful din OUG vorbeste si despre exercitarea unei profesii in baza unei autorizari pentru care se depun o serie de documente si pentru care termenul de raspuns este acelasi ca in majoritatea cazurilor, daca nu se stipuleaza altfel, de 30 de zile.

Trebuie subliniat un aspect important legal de acest termen de raspuns de 30 de zile, care poate varia in functie de legislatia specifica aplicabila unui anumit domeniu de activitate sau domeniu reglementat. In aceasta categorie intra de exemplu Ministerul Culturii care prin legislatia specifica are termen de raspuns de 60 de zile sau Ministerul Mediului prin deconcentratele acestuia, Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului care analizeaza documentele depuse si decid succesiv initierea sau clasarea etapelor urmatoare, fiecare dintre etape fiind reglementata din punct de vedere procedural si al termenelor minimale. In aceasta situatie se regaseste spre exemplu procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor de investitii propuse, procedura care se poate finaliza intr-o etapa de 7-10 zile, in doua etape de 45-50 zile sau in etape multiple care pot dura pana la 120-150 zile.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Articolul 6 aliniatul 31 stipuleaza ca la depunerea documentelor solicitatul va primi in scris din partea autoritatii administratiei publice, pe langa numar de inregistrare si termenul de solutionarea, informatia daca cererea se supune sau nu procedurii aprobarii tacite. In majoritatea cazurilor autoritatile publice locale abilitate (primariile) nu specifica pe bonul de depunere daca se aplica procedura aprobarii tacite, iar acest lucru este justificat din numeroase motive pe care le vom expune.

Unul dintre motivele pentru care autorizatia de construire nu se poate supune aprobarii tacite este dictat de aspectele tehnice pe care aceasta le include. Daca in cazul unei autorizatii de functionare dosarul trebuie sa contina un numar clar de documente emise de anumite autoritati, in cazul unei autorizatii de construire, proiectul care a fost intocmit de catre o echipa de proiectare compusa din arhitecti si ingineri, trebuie analizat din punct de vedere al corectitudinii tehnice, din punct de vedere al reglementarilor in vigoare stabilite prin norme, normative de proiectare, regulamente de urbanism etc. Astfel, chiar daca o documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) contine toate piesele solicitate conform continutului cadrul precizat in Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, ceea ce este prezentat in partile scrise (memorii tehnice) si partile desenate (planse, planuri si scheme) trebuie analizat de catre reprezentantii autoritatii publice locale.

In sensul celor prezentate mai sus voi face o singura exemplificare: in cazul unui plan de situatie aferent DTAC sau a planului de reglementare aferent PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) cotele dintre constructie si limitele terenului sunt extrem de importante si conteaza daca in momentul cotarii de catre arhitect acesta a luat in calcul toate aspectele, straturile componente ale fatadei si acestea sunt prezentate in celelalte planse.

Astfel de analize tehnice asupra documentatiilor necesita timp si personal cu studii in domeniul tehnic, iar solutiile autoritatii publice se pot constitui in: corectari, corelari, schimbari de solutii si abia in final respingerea documentatiei. Iata de ce atat timp cat exista cel putin trei alternative pana la respingerea documentatiei depuse in scopul autorizarii, oferind posibilitati de completare, corectare sau modificare, nu se poate aplica reglementarea de aprobare tacita. In plus, iata motivul pentru care nicio primarie nu va specifica pe bonul de depunere ca documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se supune procedurii de aprobare tacita.

OUG 27/2003 se refera in general la acele autorizatii care trebuie eliberate in baza depunerii unor documente obtinute anterior si cereri completate de catre solicitant. In cazul autorizatiilor de construire, actorii implicati sunt mult mai multi, arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii, geologi, geodezi, verificatori de proiecte, experti tehnici, auditori energetici, etc, ale caror documente trebuie citite, verificate ca respecta prevederile legale in vigoare si au precizat in continutul acestor baza legala pe care au fost intocmite si modul in care reglementarile tehnice se aplica constructiei supuse autorizatii precum si incadrarea acesteia in reglementarile urbanistice aprobate si toate actele normative cu aplicabilitate locala emise de catre Consiliul Local (General sau Judetean, dupa caz) al Unitatii Teritorial Administrative (UAT) in cauza.

Intreaga analiza tehnica presupune urmarirea incadrarii in prevederile actelor normative, fara a pune in discutie calitatea documentatiei, dar respectand factorul cantitativ (documentele si partile din documentatie care trebuie prezentate). In plus, analiza tehnica se traduce prin intelegerea intrepretarilor date de catre proiectanti legislatiei aplicabile si asigurarea ca aceste interpretari nu afecteaza interesul public si nu conduc la emiterea unor autorizatii care sa incalce prevederile legale si sa favorizeze interesul privat.

Asadar, din punctul nostru de vedere, atat timp cat vorbim despre aprobarea unei documentatii tehnice, nu putem discuta despre aprobare tacita, in baza unei analize cantitative a documentelor depuse, ci trebuie discutat despre informatiile prezentate si incadrarea acestor in termenii legilor in vigoare. Pentru a fi convisi ca documentatiile depuse pentru obtinerea autorizatiilor de construire sunt intocmite corespunzator, iar raspunsul va fi unul rapid si fara batai de cap, sugestia noastra este sa apelati la profesionistii din domeniul proiectarii, One Design fiind una dintre firmele care se bucura de o rata de succes buna, dictata de profesionalismul angajatilor si coordonatorilor de proiect.

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele