Tot ce trebuie sa stii despre cartea tehnica a constructiei

Un nou subiect in seria „Tot ce trebuie sa stii despre” in care vorbim despre un pachet de documente destul de ignorat de foarte multi proprietari sau investitori si atat de vital pentru orice constructie.

Cartea tehnica a constructiei reprezinta un pachet de documente tehnice care definesc modul in care a fost proiectata, realizata si receptionata orice constructie. Obligativitatea existentei cartii tehnice a constructiei este determinata de Legea 10/1995 privind calitatea in constructiei si HG 343/2017 privind regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente acestora.  

Cartea tehnica se intocmeste de catre dirigintele de santier cu suportul tuturor factorilor implicati respectiv proiectantii de specialitate (arhitect si ingineri de rezistenta, instalatii, etc), verificatorii de proiecte, expertii tehnici, executantul, responsabilul tehnic cu executia si reprezentantii autoritatilor publice locale sau ale deconcentratelor.

Cartea tehnica a constructiei are patru capitole mari:

Capitolul A al cartii tehnice a constructiei – proiectare

Acest capitol cuprinde documentatiile de proiectare, incepand cu certificatul de urbanism, documentatiile de urbanism (PUD sau PUZ, dupa caz) care au stat la baza reglementarii sau modificarii reglementarilor pentru amplasamentul in cauza, continuand cu documentatia tehnica  pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) sau demolare (DTAD), daca a fost necesara, proiectul tehnic (PT), detaliile de executie (DE) si documentatia pentru organizarea executiei (DTOE).

Tot in acest capitol sunt incluse toate avizele si acordurile obtinute si care au impus conditionarile pentru realizarea investitiei, ale caror prevederi au fost preluate de catre proiectanti (arhitecti si ingineri) in modul de conformare al cladirii.

Tot in capitolul A sunt incluse caietele de sarcini intocmite de catre proiectanti pentru lucrarile ce au fost autorizate si pe care executantul are obligativitatea de a le respecta, precum si breviarele de calcul privind modul de comportare al structurii de rezistenta sau consumurile pentru echipamentele si instalatiile ce echipeaza cladirea.

Capitolul B al cartii tehnice a constructiei – executie

In acest capitol regasim toate documentele in baza carora s-a realizat executia. Spre exemplu autorizatia de construire se regaseste in acest capitol, la fel si orice alta autorizatie sau aviz obtinut de catre executant in vederea punerii in opera a lucrarilor. Capitolul B se completeaza pe masura ce lucrarile de constructie evolueaza in final acesta trebuind sa includa:

Tot in cadrul capitolului B din cartea tehnica a constructiei regasim si documentele emise de catre proiectanti pentru anumite schimbari din proiect, cunoscute sub denumirea de dispozitii de santier, care daca presupun schimbari de solutii tehnice vor fi asumate si de catre verificatorii de proiecte atestatati.

Ai nevoie de o expertiza tehnica pentru constructii? Apeleaza la noi!

Capitolul C al cartii tehnice a constructiei – receptia

Finalizarea lucrarilor de constructie se realizeaza prin incheierea unui proces verbal de receptie intocmit intre executant, autoritatea publica locala, organismul de control si investitor. In cazul in care beneficiarul este altul decat investitorul, acesta din urma, are deobicei calitatea de invitat al comisiei de receptie. Acelasi statut de invitat il au si proiectantii pentru fiecare specialitate (arhitectura, rezistenta, instalatii).

In capitolul C se introduc toate mentiunile privind conformarea si respectarea documentatiilor tehnice. In acest capitol trebuie introdus si proiectul as-built, intocmit de catre proiectant, ulterior finalizarii lucrarilor de constructie si care reprezinta corelarea dintre proiectul tehnic intocmit, dispozitiile de santier emise si situatia real executata. Proiectul as-built presupune realizarea unor planuri care prezinta exact executia, gabaritele elementelor constructive si traseele instalatiilor. Acest proiect nu reprezinta doar o copie a PT-ului.

Capitolul D al cartii tehnice a constructiei – exploatarea

Acest capitol include documentatia privind urmarirea comportarii in timp a constructiei, realizata de catre proiectant, instructiunile pe care trebuie sa le urmareasca proprietarul si utilizatorii constructiei pentru exploatarea si intretinerea corespunzatoare a acesteia.

Tot in acest capitol se introduc si documentele privind calitatea lucrarilor in perioada scursa de la receptia la terminarea lucrarilor de constructie (RTL) si receptia finala (RF), deficientele semnalate si masurile care se dispun pentru remedierea aceastora.

In functie de regulile impuse de cadrul legislativ se poate include un program de urmarire speciala a constructiei sau procesele verbale de masurare a evolutiei instalatiilor ce echipeaza cladirea.

Atunci cand se schimba proprietarul cladirii in acest capitol se include procesul verbal de predare-primire al imobilului impreuna cu mentiunile ambelor parti privind starea in care se afla constructia la momentul transferului de proprietate.

Jurnalul evenimentelor reprezinta o documentatie in sine care mentioneaza modul in care diverse evenimente (inundatii, cutremure, etc) au afectat constructia si cum acestea au fost remediate.

Importanta cartii tehnice a constructiei

Cartea tehnica a constructiei reprezinta totalitatea documentelor referitoare la cladirea in cauza si poate ajuta proprietarul in relatia cu institutiile bancare atunci cand doreste sa introduca o ipoteca asupra imobilului sau cand se intentioneaza realizarea unor lucrari de modernizare, reconfigurare, extindere, consolidare, etc. In baza cartii tehnice echipa de proiectare desemnata pentru proiectarea respectivelor lucrari poate avea o imagine clara asupra cladirii in cauza, fara a fi necesare foarte multe investigatii suplimentare, ceea ce se traduce prin reducerea costurilor privind proiectarea unor lucrari ulterioare.

Lipsa cartii tehnice sau faptul ca este incompleta conduce de cele mai multe ori la costuri suplimentare pentru realizarea unor studii, investigatii si expertize pentru determinarea starii tehnice a constructiei la momentul respectiv.

Asa cum am mentionat in partea de inceput, sarcina de intocmire a cartii tehnice a constructiei revine dirigintelui de santier, persoana atestata pentru aceasta activitate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, institutie cu rol de control privind calitatea in constructii. Recomandam tuturor investitorilor, indiferent ca sunt persoane fizice, juridice sau institutii publice sa acorde o atentie sporita intocmirii acestor documente pentru a avea un istoric clar si documente oficiale care sa ateste calitatea si modul in care au fost realizate lucrarile.

Refacerea cartii tehnice a constructiei

Sunt numeroase situatiile in care din neglijenta nu a fost intocmita cartea tehnica a constructiei, nu a fost predata de catre executant beneficiarului cladirii sau aceasta a fost pierduta de catre beneficiar. In acest caz, este necesara refacerea cartii tehnice care se realizeaza prin intocmirea releveelor de arhitectura si structura ale imobilului, in format existenta pe amplasament, calculul static al structurii si elaborarea raportului de expertiza tehnica a constructiei privind rezistenta si stabilitatea - cerintele esentiale de calitate in constructii, A1 - structuri din zidarie, beton si lemn, respectiv A2 - structuri din metal. Raportul de expertiza tehnica va prezenta starea actuala a constructiei si daca sunt necesare masuri de consolidare in forma existenta. Deasemeni, acest raport impreuna cu documentele sale de fundamentare stau la baza oricarei documentatii de proiectare ce vizeaza interventii ulterioare asupra cladirii. 

Prin relevee si raportul de expertiza tehnica fundament cu prelevari de probe din materiale de constructie si analiza acestora in laboratoare autorizate ISC, precum si incercarile si determinarile in-situ, inlocuiesc capitolele A, B si C din cartea tehnica a constructiei. Concluziile raportului de expertiza inlocuiesc in mare parte capitolul D, dar lasa posibilitatea beneficiarului de a solicita proiectantului completarea acestui capitol si cu alte prevederi pe care le considera importante pentru exploatarea ulterioara.

arh. urb. Paul Samsonescu

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele