Care sunt avizele pentru un imobil?

Majoritatea beneficiarilor sunt speriati de procesul de avizare pentru lucrarile ce necesita autorizatie de construire, indiferent ca sunt case, blocuri sau sedii ale institutiilor publice. Cu totii doresc sa paseze aceasta etapa extrem de laborioasa, de durata si cu risc catre arhitect si echipa de proiectare in schimbul unui onorariu pentru prestarea acestor servicii.

Baza legala pentru solicitarea avizelor si acordurilor este regulamentul local de urbanism, legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, coroborate cu alte acte normative specifice. Referentul de urbanism analizeaza amplasamentul, realizeaza incadrarea in planul urbanistic general (PUG) si regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia si inainteaza propunerea de certificat de urbanism catre arhitectul-sef al localitatii, care poate completa cu alte avize si acorduri specifice. Despre tipurile de avize am mai vorbit in articolul „obtinerea avizelor specificate in certificatul de urbanism”.

Avizele si acordurile se impart in trei mai categorii pe care le vom detalia mai jos:

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?Avizele si acordurile de amplasament

Aceste avize se refera la modul in care viitorul imobil va fi amplasat pe teren si cum impacteaza acesta amplasamentul si daca sunt neceare lucrari premergatoare constructiei prin care se deviaza anumite trasee. In general avizele de amplasament sunt eliberate de catre proprietarii retelelor edilitare din zona – alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, termoficare, distributie de gaze naturale, telefonie si internet.

In baza planurilor de situatie si a memoriilor tehnice realizate de catre arhitect avizatorul analizeaza propunerea si dispune emiterea unui aviz care poate fi: favorabil, favorabil cu conditionari sau nefavorabil. Prin avizul nefavorabil este limpede ca solutia propusa nu poate fi realizata si va fi necesara repozitionarea si recalibrarea dimensionala a imobilului. Prin avizul favorabil cu conditionari se vor stabili lucrarile necesare pentru devierea sau protejare anumitor trasee in vederea eliberarii amplasamentului pentru construire. In majoritatea cazurilor avizul este insotit de planul de situatie intocmit de catre arhitect si completat de catre avizator cu pozitia si traseul retelei pe care o detine.

Avizele si acordurile specifice tipului de investitie

Asa cum am scris si in alte articole aceste avize se stabilesc in functie de functiunea propusa, in aceasta categorie intrand avizele si acorduri eliberate de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (protectie civila si securitate la incendiu), Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, Directia Judeteana de Sanatate Publica, Directia Judeteana de Cultura, Inspectoratul Teritorial in Constructii, proprietarul drumului public, etc. Toate aceste avize depind de locul in care este amplasat terenul si relatia dintre acesta, viitoarea constructie si mediul natural sau antropic din jur. Conditiile de solicitare a avizelor si acordurilor ce intra in aceasta categorie sunt stabilite de legislatia specifica aplicata de catre fiecare institutie subordonata unui minister (agentie, directie, inspectorat, etc), iar arhitectul-sef este obligat ca in urma analizei sa solicite cel putin punctul de vedere al institutiilor care ar putea fi interesate de imobilul care urmeaza a fi construit. In foarte multe situatii, investitiile nu se supun unor evaluari complexe si atunci se emite clasari sau puncte de vedere privind lipsa impactului investitiei sau neincadrarea acesteia in anumite prevederi legale, situatie in care se excepteaza proiectul de la procedura de evaluare.  

Avize si acorduri privind traseul si racordarea

Aceasta categorie de avize se emit ulterior eliberarii autorizatiei de construire, moment in care proprietarul retelei are certitudinea ca autoritatea publica locala (primaria) a autorizat executia lucrarilor de constructie a imobilului. In functie de tipul de aviz acesta poarta diverse denumiri: acord tehnic de racordare (pentru energie electrica), acord de bransament (pentru alimentare cu apa si canalizare), acord de acces retea (pentru gaze naturale), dar in principiu toate se refera la aceeasi procedura.

Prima etapa pentru obtinerea avizului de racordare este realizarea studiului de solutie de catre proprietarul retelei prin care acesta stabileste locul de racordare, modul in care se va realiza bransarea si traseul bransamentului pe domeniul public pana la punctul de racordare (camin/cofret) aflat la limita de proprietate. Pe baza studiului de solutie se realizeaza un deviz estimativ privind cheltuielile legate de proiectare, fiind necesara obtinerea unei autorizatii de construire pentru lucrarea de bransament, precum si cheltuielile cu executia lucrarilor.

A doua etapa este reprezentata de intocmirea proiectului, obtinerea autorizatiei de construire pentur lucrari de domeniul public pe care proprietarul retelei o va obtine si executia lucrarilor. Beneficiarul are in general doua optiuni: fie asteapta atribuirea contractului de proiectare si executie de catre proprietarul retelei unei societati agreate si autorizata pentru astfel de lucrari prin sistemul de achizitii propriu al proprietarului de retea in baza devizului de la studiul de solutie, fie contracteaza direct o societatea autorizata si stabileste valoarea de executie a proiectului si lucrarilor, avand devizul de la studiul de solutie doar ca baza orientativa, in majoritatea cazurilor valoarea de contract fiind mai mare decat cea din deviz. Avantajul contractarii directe este reprezentat de termenul de realizare mult mai scurt, iar dezavantajul este pretul mai mare decat in cazul licitarii.

A treia etapa este reprezentata de punerea in functiune a bransamentului (PIF) prin care proprietarul retelei confirma prin documente ca lucrarile au fost executate corespunzator de catre societatea autorizata si se poate proceda la conectarea consumatorilor din imobil (consumatori de energie electrica, gaze naturale, apa menajera, etc).

Dupa cum observati diferenta dintre tipurile de avize si acorduri este uriasa, unele fiind obtinute inainte de autorizatia de construire, altele dupa emiterea acesteia si altele dupa emiterea altor autorizatii necesare pentru realizarea lucrarilor. Arhitectul si echipa de proiectare se ocupa doar de primele doua categorii – avizele de amplasament si cele specifice, in timp ce beneficiarul se ocupa de obtinerea celor de racordare. Totusi daca beneficiarul solicita obtinerea avizelor de racordare de catre proiectant, acest lucru este posibil in masura in care beneficiarul ofera toate documentele si informatiile necesare.

Societatea de proiectare One Design prin personalul propriu angajat ofera servicii de intocmire a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor din certificatul de urbanism, avizele si acordurile de racordare, doar pentru proiectele de imobile realizate de catre echipa noastra, deoarece procesul este extrem de complex, necesita atentie si experienta, iar asumarea acestei raspunderi se poate doar daca echipa noastra coordoneaza tot procesul de proiectare si detine toate informatiile din timp util pentru a prevedea diverse situatii si pentru a identifica timpuriu solutiile de rezolvare. Echipa noastra realizeaza intern toate documentatiile, pregatirea dosarelor in vederea depunerii, completarea acestora daca se solicita de catre avizatori si ridicarea propriu-zisa a avizelor si acordurilor, fara a apela la persoane terte sau alte societati comerciale.

Asadar, daca sunteti la inceput de drum si doriti sa eliminati cat mai mult din stresul avizarii apelati la serviciile complete ale One Design pentru proiectarea imobilului, avizarea si autorizarea acestuia si puteti beneficia de serviciile de asistenta tehnica pe intreaga perioada a santierului prin oferirea de consultanta si indrumare in gestionarea situatiilor aparute.

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele