Comparatia instrumentelor de planificare in socialism si perioada contemporana

Romania a trecut prin mai multe etape de dezvoltare in ultima suta de ani, iar dintr-o analiza comparativa a instrumentelor de planificare urbana si de reglementare la nivel de teritoriu putem concluziona ca acestea au suferit modificari minore asa cum veti observa din materialul de fata.

Conform art. 23 din Legea 58/1974 studiile de sistematizare a teritoriului tarii (perioada socialistca) reglementau teritoriul national asa cum astazi teritoriul national este reglementat prin PATN (Planul de Amenajare a Teritoriului National) aprobat printr-un set de legi (Legea 171/1997 pentru Sectiunea II – apele, Legea 5/2000 pentru Sectiunea III -  zone protejate, Legea 363/2006 pentru Sectiunea I – Retele de transport, Lega 351/2001 pentru Sectiunea IV – Reteaua de localitati, Legea 575/2001 pentru Sectiunea V – Zone de risc natural, Legea 190/2009 pentru Sectiunea VIII – zone cu resurse turistice)

Studiile de sistematizare a zonelor functionale interjudetene, cu specific extractiv, industrial, energetic, de transporturi, agrar, turistic, balnear din perioada socialista reglementau teritoriul interjudetean, ceea ce astazi ar fi similar PATZ (Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal), in timp ce studiile de sistematizare a judetelor reglementaru teritoriul judetean, ceea ce in zilele noastre se realizeaza prin PATJ (Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean).

Ai nevoie de o documentatie de urbanism? Apeleaza la noi!

Din punct de vedere al urbanismului in baza articolelor 7 si 11 din Legea 58/1974 putem observa ca Schitele de sistematizare a municipiilor, oraselor si satelor reprezentau actualele documentatii PUG (Plan Urbanistic General) ale localitatilor si care prin prin schitele de sistematizare a acestor localitati stabileau zone functionale specifice profilului economic-social prevazut in perspectiva, precum si dotarile social-culturale necesare.

Tot aceleasi articole fac vorbire si despre Detalii de Sistematizare ca fiind similarul PUZ (Plan Urbanistic Zonal) utilizate pentru amplasarea dotarilor social-culturale si echiparii cu lucrari tehnico-edilitare si retele de circulatie si Studiile de amplasament ca fiind similare PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) ce se folosea pentru amplasarea obiectivelor economice si constructiilor de locuinte.

In vremurile prezente se utilizeaza si alte documente programatice precum Strategia de dezvoltare teritoriala ca document programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei, baza pe un concept strategic si directiile de implementare pentru o perioada de timp mai mare de 20 ani, la scara regionala, inter-regionala si nationala. Tot in cadrul programarii se utilizeaza Strategiile de dezvoltare urbana si teritoriala ca documente programatice pe termen lung care privesc liniile directoare pentru municipii, orase sau comune, dupa caz. Planul Urbanistic General (PUG) este documentul de reglementare a modului de construire la nivelul Unitatii Teritorial Administrative (UAT) pentru teritoriul definit ca intravilan.

Pentru a intelege modul in care se aplicau documentele enuntate in perioada socialista cat si in perioada contemporana au fost realizate doua scheme grafice edificatoare.

In perioada socialista existau urmatoarele prescurtari:

In perioada contemporana avem urmatoarele prescurtari:

Observam din analiza realizata ca in perioada contemporana se face o diferenta mult mai clara intre rangul sau tipul documentatiilor prin raportare la avizatorii si cei cu responsabilitate de aprobare decat in perioada socialista, multe dintre aceste decizii bazandu-se pe principiul descentralizarii si autonomiei administratiei locale.  

arh. urb. Alexandru Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele