Ce inseamna as-built si cat costa?

Romania fiind parte din Uniunea Europeana si cu un apetit extraordinar pentru tot ce inseamna import din vestul Europei si de peste ocean, din America, a imprumutat in limbajul curent diversi termeni si notiuni care sunt mai putin cunoscute de catre cei din afara domeniului tehnic sau care au fost intelese gresit. Acesta este cazul notiunii „as-built” pe care o detaliam in acest articol.

Verbul ”to build” din limba engleza se traduce in romana prin „a construi”. Conform gramaticii limbii engleza legata de timpul verbelor „build” este la timpul prezent, in timp ce „built” este la trecut, insemnand „s-a construit”. Adaugand „as” care tradus inseamna „cum” rezulta sintagma „as built” care se traduce prin „cum s-a construit”.

HG 343/2017 care a modificat HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente acestora specifica notiunea „as-built”, dar foarte sumar definind-o ca proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor, ca parte componenta a cartii tehnice a constructiei alaturi de dispozitiile de santier, procesele verbale de lucrari ascunse, cele de control pe faze determinante precum si restul documentelor aferente proiectarii si executiei. In foarte multe cazuri investitorii, autoritati publice sau persoane juridice, solicita proiectantului la finalul lucrarilor de constructie intocmirea as-built, fara a cunoaste toate aspectele legate de aceasta documentatie.  

Bunele practici in domeniul constructiilor spun ca elaboratorul proiectul tehnic de executie este cel care asigura serviciile de asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor, fiind cel care emite dispozitiile de santier si are toata documentatia tehnica predata in format editabil. Daca in schimb, proiectantul care ofera serviciile de asistenta tehnica este diferit de elaboratorul PTE, iar autoritatea contractanta nu a solicitat si formate editabile din partea acestuia, elaborarea As-built devine o adevarata problema.

As-built-ul presupune sa ai forma editabila a fisierelor de lucru, asupra careia se intervine si se actualizeaza conform prevederilor dispozitiilor de santier. In lipsa formei editabile este limpede ca intai trebuie vectorizate toate plansele predate, adica redesante asa cum au fost predate, apoi se preiau informatiile din dispozitii si se realizeaza actualizarile, rezultand forma care poate fi predata. Din punct de vedere economic aceasta operatiune de vectorizare este echivalentul redesenarii intregului proiect si ar trebui bugetata cu un procent de 20% din valoarea totala a PTE.

Daca pentru serviciile de asistenta tehnica practica si legislatia in domeniu mentioneaza o valoare totala de 1,5% din valoarea de investitie, distribuita pentru participare la fazele determinante si pentru participarea la receptia la terminarea lucrarilor, tinand cont ca receptia presupune deja existenta cartii tehnice a constructiei consideram ca fezabila urmatoarea distributie procentula:

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?Ar fi de retinut un aspect foarte important referitor la incadrarea in lege a as-built care spune ca acesta reprezinta un PTE actualizat si tinand cont de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, PTE se supune verificarii tehnice de catre verificatori tehnici de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii. Avand in vedere si faptul ca toate dispozitiile de santier emise de proiectant se verifica de catre verificatori, este de la sine inteles ca inclusiv As-built-ul trebuie verificat in consecinta. Costul privind verificarea As-built ar trebui bugetat de catre autoritatea contractanta separat de verificarea generala a PTE, luand in considerare posibilitatea de schimbare a proiectantului, a abandonului acestuia, schimbarii situatiei juridice a societatii sale sau indisponibilitatea verificatorilor de a presta verificarea pentru As-built din motive obiective sau subiective.

Ar mai trebui avut in vedere ca intocmirea as-built poate presupune si realizarea de relevee cu noile trasee ale instalatiilor ca urmare a unor situatii aparute in santier sau intocmirea unor expertize tehnice ca urmare a unor neconformitati aparute dupa receptia unei faze pana la receptia la terminarea lucrarilor, mai ales in perioada de probe.

In situatia in care in perioada executiei lucrarilor apar foarte multe dispozitii de santier ca urmare a unui proiect tehnic intocmit deficitar devine absolut necesara intocmirea as-built. Mai trebuie avut in vedere si faptul ca anumite modificari ale proiectului tehnic nu pot fi realizate prin dispozitie de santier, necesitand reautorizarea lucrarilor – caz concret neconcordante intre dimensiunile golurile, inaltimile de parapeti si dimensiunea radiatoarelor. Reautorizarea lucrarilor presupune intocmirea unei DTAC, elaborat conform prevederilor HG 907/2016 si Legii 50/1991 avand un continut cadru bine definit. Intocmirea DTAC presupune intocmirea tuturor partilor desenate dar si a partilor scrise, care daca nu exista in format editabil trebuie rescrise, iar daca contin erori, vor trebuie rectificate. In plus DTAC se supune verificarii, iar in putine cazuri verificatorii de proiect vor fi dispusi sa presteze o noua munca pe aceleasi onorarii initiale. Pe cale de consecinta, in aceasta situatie se recomanda evaluarea reintocmirii DTAC la un procent de 20% din valoarea totala a PTE la care se adauga costurile de verificare tehnica a DTAC reprezentand un procent de 25-30% din valoarea initiala a serviciilor de verificare.

Tot prevederile regulamentului de receptie mentioneaza ca este necesara si actualizarea devizului general conform formatului indicat de HG 907/2016, care reprezinta sinteza tuturor devizelor pe obiecte, lucrari, etc. Aceasta operatiune presupune o munca suplimentara din partea tehnicianului de devize care trebuie sa realizeze o centralizare a devizelor emise la faza PTE, a celor ofertate de catre constructor, a situatiilor de lucrari prezentate pentru decont, notele de renuntare si cele de comanda suplimentara ca urmare a dispozitiilor de santier si situatia finala de plata prezentata la receptia lucrarilor. O astfel de munca necesita in primul rand timp si consideram ca o perioada de minim 20-30 de zile ar fi necesara unei persoane pentru a o presta in conditiile in care are acces la toate documentele mentionate. Din punct de vedere financiar aceasta munca se poate incadra intr-un procent de 5% din valoarea PTE, aceasta fiind in general practica de bugetara pentru orice PTE.

Iata cate elemente intra in componenta As-built si care fiecare dintre acestea presupune munca, implicit timp si costuri. Pentru a sintetiza cele prezentate o bugetare corespunzatoare a unui As-built trebuie realizata astfel:

Observand cuantumul la care se ridica valoarea unui as-built consideram important ca bugetarea acestuia sa fie inclusa de catre orice proiectant din prima faza, cea de SF sau DALI pentru a usura munca investitorului, urmand ca acesta sa deconteze valorile necesare ca urmare a prestarii serviciilor.

Subliniam faptul ca predarea fisierelor editabile, chiar si in cazul existentei unui acord privind transferul drepturilor de proprietate intelectuala, poate conduce la situatii delicate, deoarece drepturile de proprietate intelectuala se refera asupra solutiilor din proiect si nu modului de organizare a proiectului, standardelor de lucru interne unei firme de proiectare sau modalitatii de redactare si intocmire a unui proiect, parti care pot fi supuse analizei instantelor de judecata. Astfel, recomandam tuturor beneficiarilor solicitarea fisierelor in format electronic needitabil, iar in cazul in care proiectantul fazelor SF/DALI si/sau PTE nu este acelasi si pentru faza de asistenta tehnica, atunci sa intervina din timp in actualizarea indicatorilor economici, daca costurile pentru as-built nu au fost prevazute initial sau au fost subevaluate, pentru buna derulare a lucrarilor si mai ales finalizarea acestora conform prevederilor legale in vigoare.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele