Categorii si clase de importanta ale cladirilor

In baza HG 766/1997 a fost adoptat regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si care la articolul 4 stabileste ca toate constructiile, noi sau existente sunt caracterizate de doi parametri:

Pentru orice cladire se definesc cei doi parametri: categoria de importanta si clasa de importanta. Incadrarea in aceste categorii se realizeaza de catre proiectanti, arhitecti si ingineri, fiecare pentru specialitatea sa avand in vedere cateva elemente definitorii cum ar fi:

Categoriile de importanta se stabilesc in baza unei metodologii ce punctare a fiecarei caracteristici specifica, rezultand incadrarea constructiei in una dintre cele patru categorii definite de legislatie, respectiv:

Categoria A include constructii cu functiuni extrem de importante fara de care societatea si natura ar fi in pericol, aici fiind incluse centralele nucleare, barajele, cladiri unicat cu valoare de patrimoniu, ansambluri si cladiri de culte sau monumente de arhitectura propuse pentru a fi incluse in patrimoniul cultural international.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Categoria B include constructii avand functiuni importante pentru societate si mediu incluzand cai ferate, drumuri, poduri, porturi, aeroporturi, baraje de acumulari de apa, cladiri socio-culturale cu aglomerari mari de oameni, statii de emisie radio si televiziune, monumente de arhitectura, situri isotire, muzee, arhive, biblioteci nationale, sedii ale inspectoratelor de politie, pompieri, salvare.

Categoria C cuprinde constructii obisnuite cum ar fi cladirile de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si de depozitare, cladiri socio-culturale, lacase de cult, scoli, anumite sedii ale institutiilor.

Categoria D cuprinde in general constructii a caror impact se reflecta asupra unui numar redus de persoane cum ar fi locuintele parter si parter cu etaj, anexe gospodaresti, constructii provizorii.  

Breviarul de calcul al categoriei de importanta se include de catre proiectantul general in documentatiile tehnice intocmite ca element al partii scrise definitoriu pentru cladire.

Clasa de importanta se stabileste de arhitect pentru ca proiectantii de structuri sa poata conforma cladirea in functie de parametri specifici in baza reglementarilor tehnice mentionate in normativul P100-1/2013 – Cod de proiectare seismica, care imparte constructiile in patru clase dupa cum urmeaza:

In orice proiect, indiferent de complexitatea acestuia proiectantii au obligatia de a preciza categoria si clasa de importanta a obiectivului proiectat, atat pentru constructiile noi cat si in cazul interventiilor asupra cladirilor existente, incadrari care se vor pastra pe toata durata de viata a constructiei, pana la schimbarea destinatiei sau functiunii acesteia printr-o alta documentatie tehnica care va reglementa noul mod de utilizare. Precizarea categoriei si clasei de importanta se realizeaza atat in partile scrise cat si pe fiecare dintre plansele redactate.

Chiar daca nu se incadreaza in capitolul categorii sau clase de importanta trebuie mentionat faptul ca orice cladire mai are o componenta definitorie respectiv gradul de rezistenta la foc care se stabileste de catre arhitect impreuna cu inginerii de instalatii in baza normativului de securitate la incendiu P118/1999, prin evaluarea elementelor constructive din punct de vedere al comportarii la foc, alegandu-se una dintre cele cinci categorii de rezistenta la incendiu. Determinarea gradului de rezistenta la foc se realizeaza pentru toate constructiile indiferent ca se supun sau nu avizarii ISU.

Toate aceste incadrari mentionate anterior constituie primele elemente pe care le verifica specialistii atestati de catre Ministerul Dezvoltarii ca membri ai corpului verificatorilor de proiecte pentru cerintele esentiale de calitate in constructii, incluzand atat rezistenta si stabilitatea constructiei cat si siguranta in exploatare, securitatea la incendiu, igiena si mediu, economie de energie si protectie impotriva zgomotului.

In final, ar fi important de precizat faptul ca in functie de incadrarile in categorii si clase de importanta, proiectantii vor intocmi programul simplu sau special de urmarire a comportarii in timp a constructiei, care se preda beneficiarului cladirii si in care sunt mentionate toate masurile, inspectiile si modurile de rezolvare a situatiilor aparute de la momentul finalizarii lucrarilor de executie.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele