PUZ Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, orasul Horezu, jud. Valcea

Din dorinta de a asigura un numar de 22 unitati locative pentru specialisti din sanatate si invatamant destinate inchirierii finantate prin programul national derulat de catre Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) Primaria Orasului Horezu a initiat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) in zona spitalului orasenesc prin care sa fie introdusa functia urbana de locuire colectiva in imobile cu regim de inaltime P+3E, compatibila cu functiunea de sanatate. Aceasta documentatie de urbanism are ca scop modificarea prevederilor Planului Urbanistic General al orasului aprobat in anii 2000, pentru a permite autorizarea lucrarilor de constructie pentru locuinte colective. 

Demersul de realizare a PUZ a respectat toate prevederile legale privind obtinerea avizelor, consultarea si informarea populatiei pentru ca la final Consiliul Local Horezu sa aprobe prin hotarare de consiliu local documentatia, in baza avizului de specialitate al arhitectului sef. In urma aprobarii acestui PUZ s-a putut realiza studiul de fezabilitate pentru proiectul ANL precum si studiul de fezabilitate pentru asigurarea utilitatilor publice, care se vor finanta din bugetul local al UAT. 

Prin documentatia de urbanism s-a prevazut un POT de 30%, un CUT de 1,2 in timp ce spatiile verzi au fost reglementate ca fiind 30% din suprafata parcelei, iar pentru fiecare unitate locativa a fost stabilit cate un loc de parcare, rezultand un total de 22 parcaje. Prin PUZ in fata amplasamentului a fost prevazuta o zona verde de 5% din suprafata parcelei pentru spatiu verde public destinat tuturor cetatenilor orasului. In plus a fost reglementata intersectia strazilor din zona pentru a permite un acces facil catre locuintele existente in perimetrul adiacent. 

Toate proiectele