Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Plan Urbanistic Zonal, Studii de fundamentare, Studiu de Oportunitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor necesare aprobarii PUZ