Principiul DNSH

Prin acronimul DNSH se intelege „do no significant harm” care in traducere in limba romana „a nu prejudicia in mod semnificant” si reprezinta o obligatie la nivel european in conformitate cu Regulamentul European 2021/2139 si 2020/852 conform caruia investitiile finantate din surse externe tarii necesita o evaluare a potentialului de risc privind prejudicierea semnificativa a mediului inconjurator.

Principiul DNSH sustine in general ca o actiune realizata nu ar trebui sa provoace prejudicii semnificative unei persoane sau unei comunitati si ca beneficiile respectivei actiuni ar trebui sa depaseasca potentialele daune. Principiul DNSH se aplica sub forma de ghid sau grila de evaluare atunci cand trebuie luate anumite decizii etice si presupune evaluarea riscurilor in diferite domenii.

Principiul DNSH urmareste diminuarea daunelor, fara a garanta ca nu se va produce un rau mai mare, urmarind sa genereze un cadru de analiza prin care se analizeaza ca actiunile intreprinse au fost evaluate tinand cont de potentialul impact, iar masurile de reducere a daunelor sunt prevazute ca fiind maximale, ori de cate ori este posibil.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

La nivelul Uniunii Europene principiul DNSH reprezinta o componenta cheie a strategiei de dezvoltare durabila, acesta fiind inclus in diverse initiative politice inclusiv in Pactul European Verde (European Green Deal) si Taxonomia UE pentru investitiile durabile.

Principiul DNSH este incorporat in procesele de evaluare strategica de mediu (Strategic Environmental Assessment – SEA) si in evaluarea impactului asupra mediului (Environmental Impact Assessment – EIA) utilizate pentru a stabili impactul asupra mediului natural si social in contextul politicilor asumate pentru proiectele propuse.

In general, principiul DNSH reprezinta o parte a angajamentului UE fata de dezvoltarea durabila si luarea deciziilor resposanbile, fiind utilizat pentru coordonarae elaborarii si implementarii politicilor intr-o serie de sectoare economice si industrii specifice.

Taxonomia se refera la stiinta clasificarii care implica identificarea, denumirea si clasificarea organismelor vii sau obiectelor pe baza specificatiilor si relatiilor dintre unele si altele. In biologie, taxonomia este utilizata pentru clasificare organismelor vii in diferite grupuri pe baza relatiilor lor evolutive. In contextul finantelor si economiei, taxonomia se refera la un sistem de clasificare standardizat privind durabilitate mediului si socialului penttru identificare si definirea unei dezvoltari durabile. Taxonomia UE se refera la sistemul de identificare a activitatilor economice ce sunt durabile din punct de vedere ecologic si care contribuie la atingerea obiectivelor UE prirvind clima.

Prin utilizarea principiului DHSN trebuie urmarit daca proiectul propus atinge cele sase obiective mediu respectiv:

Din punct de vedere al proiectelor de constructii principiul DNSH se poate referi la faptul ca materialele de constructie sunt produse din resurse sustenabile, sau ca proiectul are un impact minimal asupra biodiversitatii sau habitatelor naturale sau ca nu exista un impact negativ asupra sanatatii si bunastarii comunitatii locale. Suplimentar principiul DNSH poate include o evaluare din punct de vedere al consumului de energie si a amprentei de carbon, precum si evaluarea designului ca fiind durabil, adaptabil si rezilient la riscurile si provocarile viitoare. Per total, principiul DNSH poate fi utilizat ca ghid pentru a ne asigura ca proiectele de constructii sunt sustenabile, responsabile fata de societate si prietenoase cu mediul si pot contribui la generarea de beneficii pe termen lung pentru mediul natural si generatiile viitoare.

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele