Noi schimbari in 2023 ale Legii 50 privind autorizarea constructiilor

Nici un an fara o schimbare sau completare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, acesta ar putea fi subtitlul unui articol care prezinta schimbarile legislative din domeniul constructiei si mai ales ale unuia dintre cele mai controversate acte normative din legislatia romaneasca.

Principalele modificari se refera la obligatia autoritatii publice locale de a face public pe propria pagina de internet anumite informatii din continutul autorizatiilor de construire si obligatia titularului autorizatiei de construire de a aduce la cunostiinta publicului aceleasi informatii.

Dupa intrarea in vigoare a Legii 102/2023 prin care se modifica continutul Legii 50/1991 precum si a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii 554/2004 privind contencios administrativul autoritatea publica local are obligatia de a pune la dispozitia publicului urmatoarele informatii din cadrul fiecarei autorizatii de construire pe care o va emite:

Titularul autorizatiei de construire are obligatia ca inainte de inceperea executiei lucrarilor sa inscrie in cartea funciara a imobilului teren toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Termenul de finalizare al procedurii de informare a populatiei se considera data la care s-a produs ultima informare – data publicarii anuntului de catre autoritatea publica locala, data inscrierii in cartea funciara sau data anuntului din ziar.

Noul alineata 3 aferent articolului 12 din aceeasi Lege 50/1991 stipuleaza faptul ca persoanele interesate pot depune plangere prealabila, daca este necesara, in termen de 30 de zile de la data ultimei proceduri de informare a publicului, iar termenul pentru introducerea cererii de anulare sau suspendare este de 60 de zile de la aceeasi data mentionata anterior.

Prin aceste noi prevederi autoritatile publice locale (primariile) sunt obligate la o mai mare transparenta privind autorizatiile de construire emise, la fel ca si beneficiarii acestora. Notarea in cartea funciara a informatiilor enuntate anterior reprezinta principalul mijloc de informare deoarece extrasele de carte funciara in care vor evidentiate aceste informatii se pot obtine de catre orice persoana de drept public sau privat direct din mediul online prin intermediul Oficiilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI).

Aceste modificari conduc inevitabil la cresterea volumului de lucru pentru specialistii din domeniul geodeziei si cadastrului care vor trebui sa procedeze un numar considerabil de solicitari de inscrieri in cartea funciara si in egala masura va creste volumul de activitate pentru toate oficiile judetene de cadastru din tara, unele dintre filialele judetene fiind deja suprasolicitate, cu precadere cele in care se deruleaza multe investitii imobiliare.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul se completeaza la art. 64 cu o noua litera prin care se mentioneaza ca litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea hotararilor de aprobare a documentatiilor de urbanism pot fi atacate de catre organismele sociale interesate doar in primul an de la aprobare.

Acesta completare poate fi tradusa prin faptul ca ONG-urile pot introduce cereri de suspendare sau anulare a documentatiilor de urbanism in maxim un an de zile de la data aprobarii acestora prin hotararea consiliului local.

Analizand aceste completari ale cadrului legislativ privind constructiile si urbanismul putem observa cu usurinta ca acestea sunt rezultatul numeroaselor situatii din ultimii ani cu care s-au confruntat instantele de judecata si care au dat nastere nenumaratelor controverse in cadrul comunitatilor locale privind posibile autorizari dubioase ale unor constructii sau contestari de catre activitisti ale unor planuri urbanistice aprobate.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele