Obligatiile partilor implicate in executie

Ulterior obtinerii autorizatiei de constriuire beneficiarul lucrarii incepe demersurile pentru contractarea specialistilor implicati in procesul de executie a lucrarilor.

Selectarea executantului se realizeaza in baza unei oferte tehnico-economice intocmita de catre acesta avand ca reper listele de cantitati pentru fiecare specialitate in parte, arhitectura, rezistenta, instalatii, de la faza Proiect tehnic. Impreuna cu executantul se stabileste responsabilul tehnic cu executia (RTE) care este inginer constructor atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) pentru aceasta pozitie.

Reprezentantul beneficiarului este dirigintele de santier care este tot inginer constructor atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) pentru aceasta pozitie. In prima etapa rolul acestuia este sa anunte Inspectoratul de Stat in Constructii si Primaria emitenta a autorizatiei de construire privind inceperea lucrarilor, iar cel al executantului este sa amplaseze panoul de identificate a santierului intr-un loc vizibil.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Executantul (Contractor General sau Antreprenor) are obligatia de a realiza lucrari de constructie de calitate cu personal calificat. Acestea se asigura de calitatea lucrarilor avand subcontractari doar cu firme specializate si autorizate de diverse organisme nationale, in functie de tipul lucrarilor sau echipamentelor ce urmeaza a fi realizate sau montate (ANRE, ISCIR, etc.). Contractorul General asigura monitorizarea comportarii constructiei si constructiilor invecinate in perioada de executie a lucrarilor. De asemenea, acesta se asigura ca instructia privind sanatatea si securitatea in munca, protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor pentru oricare dintre lucratorii din santier sunt efectuate. Tot executantul se ocupa de angajarea unui Responsabil Tehnic cu Executia (RTE), numirea unui sef de santier si asigurarea pazei santierului impotriva furtului de orice fel. Acesta trebuie sa participe la toate fazele determinante, la receptia la terminarea lucrarilor de construire si receptia finala a imobilului, intocmeste toate documentele aferente santierului inclusiv notele de constatare. Documentele efectuate in santier se transmit catre dirigintele de santier in scopul realizarii unei bune comunicari cu proiectantul. Asigurarea interventiei si inlocuirii partilor, ansamblurilor sau componentelor in perioada de garantie pana la receptia finala si acordarea garantiei lucrarilor executate conform prevederilor legale se afla tot in sarcina acestuia.

Dirigintele de santier (DS) se ocupa de anuntarea inceperii lucrarilor la ISC si Primarie si de transmiterea catre ISC a programelor de faze determinante predate de catre echipa de proiectare pentru toate specialitatile – arhitectura, rezistenta, instalatii. Tot in sarcina acestuia intra verificarea stadiului evolutiei lucrarilor si verificarea respectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie, inclusiv sesizarea executantului privind neregulile constatate. Acesta intocmeste notele de constatare prin care solicita proiectantului o clarificare, un detaliu tehnic sau o dispozitie de santier prin care se modifica solutia tehnica si, de asemenea, poate dispune sistarea lucrarilor in cazul in care nu se respecta autorizatia de construire. Dirigintele de santier este cel ce convoaca pentru fazele determinante pe proiectant, constructor, RTE, mai ales la cele la care trebuie sa fie prezenti in functie de faza si specialistul implicat si pe reprezentantul ISC. Cartea Tehnica a Constructiei in conformitatea cu prevederile legale intra tot in sarcina acestuia, ocupandu-se de asemenea si de elaborarea referatului propriu privind modul de desfasurare al executiei. Acesta instiinteaza proiectantul pentru elaborarea punctului de vedere al acestuia privind derularea executiei lucrarilor, intocmeste documentele aferente receptiei lucrarilor si convoaca comisia la momentul receptiei lucrarilor de constructie.

In baza convocarii emise de catre diriginte, Proiectantul va participa la fazele determinante specifice, fiecare dintre proiectanti pe specialitatea sa. La solicitarea dirigintelui de santier, in baza acceptarii onorariului de reproiectare, proiectantul va realiza actualizari ale DTAC in scopul emiterii unei autorizatii de construire modificatoare si actualizare a PT-DE pentru executia lucrarilor. Proiectantul are obligatia de a emite clarificari privind solutiile tehnice proiectate si de a emite dispozitii de santier in cazul schimbarii solutiilor tehnice. De asemenea, acesta trebuie sa intocmeasca punctul de vedere la finalizarea lucrarilor de executie si sa participe la receptia la terminarea lucrarilor.

Responsabilul Tehnic cu Executia (RTE) trebuie sa urmareasca implementarea corecta a proiectului si sa verifice calitatea lucrarilor executate de catre constructor. Acesta isi asuma prin semnatura si parafa documentele interne specifice santierului, particia la fazele determinante si la receptia la terminarea lucrarilor de construire.

Este foarte important ca fiecare dintre cei implicati sa cunoasca ce obligatii ii revin, care sunt responsabilitatile si care este nivelul de implicare pentru ca executia lucrarilor sa se desfasoare fara probleme. In afara de cele mentionate anterior, tot cei implicati au obligatia sa sprijine beneficiarul, sa caute solutii in temeiul legii si sa nu se abata deloc de la prevederile privind calitatea in constructii.

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele