Importanta respectarii prevederilor Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism este documentul cu rol de informare sau emis in scop de construire sau desfiintare, eliberat de catre Institutia competenta de pe raza careia se afla imobilul pe baza documentelor mentionate in Ordinul nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul de urbanism pentru construire sau desfiintare cuprinde date despre solicitant, despre imobil, despre regimul economic si regimul tehnic al acestuia, iar, la final, regasim documentele necesare in baza carora se va putea obtine autorizatia de construire si care trebuie anexate dosarului ce va fi depus in acest scop.

Regimul tehnic prezent in Certificatul de Urbanism reprezinta o parte a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) care detaliaza prevederile specifice UTR-ului ( Unitate teritoriala de referinta) in care imobilul se regaseste conform documentatiei de urbanism aprobate in zona - de tip PUG (Plan Urbanistic General) sau PUZ (Plan Urbanistic Zonal).

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Dupa cum mentionam si in alte articole publicate pe site-ul nostru etapele prin care o investitie trece de la faza de proiect pana inceperea lucrarilor sunt: emiterea Certificatului de Urbanism, intocmirea studiilor de teren si obtinerea avizelor stipulate in Certificatul de Urbanism, obtinerea autorizatiei de construire si, in final, dupa obtinerea autorizatiei, inceperea lucrarilor.

De ce este importanta respectarea prevederilor Certificatului de Urbanism?

Pe scurt, aceasta poate conduce la respingerea proiectului din autorizare si, astfel, reluarea procesului de proiectare de la faza incipienta de concept. Toate documentele solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv Certificatul de Urbanism sunt extrem de importante deoarece acestea definesc intreg parcursul pentru un proiect coerent fara reveniri si actualizari continue de informatii.

In primul rand vom face referire la obtinerea avizelor stipulate in Certificatul de Urbanism care determina de cele mai multe ori limite foarte clare din punct de vedere al amplasamentului si planimetriei propuse. Astfel, un plan de amplasament clar definit raportat la niste parametrii neconformi prevederilor Regulamentului local de Urbanism, conduce la reluarea tuturor etapelor anterioare. Cu alte cuvinte, trebuie reluat procesul de proiectare luand in calcul parametrii impusi – rezulta astfel intarzieri foarte mari ale proiectului si costuri de proiectare noi adaugate.

De asemenea, aceasta revenire poate aduce in discutie mai multe aspecte. Exista cazurile fericite cand incadrarea in reglementarile RLU este destul de facila, pentru amplasamentele mari care au procente de ocupare ale terenurilor si coeficienti de utilizare al acestora destul de mari, iar tema de proiectare prevede suprafete ale constructiilor care permit adaptarea acestora prin modificarea formei planimetrice, mutarea unor functiuni, etc.

Exista si cazurile in care amplasamentele nu au un edificabil (zona pe care se poate construi respectand toate prevederile impuse prin Regulamentul Local de Urbansim) care sa permita modificari majore ulterior, unde lipsa unei gandiri clare si foarte bine structurate inca de la faza de concept, care este esentiala, poate conduce la intarzieri foarte mari si costuri pe care nicunul dintre cei implicati nu le-au luat in calcul.

Asadar, dupa cum am detaliat anterior etapa de avizare trebuie sa cuprinda informatii exacte despre proiectul ce urmeaza a se executa deoarece datele pe care le obtinem in aceasta faza de la Institutiile avizatoare pot influenta etapele ce urmeaza. In plus, in cadrul acestei faze obtinem date despre traseele retelelor edilitare si modul cum acestea impacteaza amplasamentul constructiei – zonele de protectie al acestora si avem posibilitatea sa conformam cladirea in raport cu legislatia in vigoare privind securitatea la incendiu, sanatatea populatiei, protectia civila, etc. Daca proiectul nu se incadreaza in toate prevederile Certificatului de Urbanism, si se solicita modificarea acestuia din cauza neincadrarii in prevederile legale, se reia astfel toata etapa de avizare.

Mai departe, in etapa obtinerii autorizatiei de construire, respingerea dosarului de catre Institutia competenta care urmeaza sa emita autorizatia conduce la refacearea tuturor documentelor care alcatuiesc dosarul – parti scrise si desenate – incusiv recalcularea tuturor listelor de cantitati pentru fiecare dintre cele trei specialitati si, astfel refacerea devizelor pe categorii de lucrari si a devizului general. Si in acest caz estimarea privind costurile de investitie se modifica.

Obligatia respectarii Regulamentului local de Urbanism si a legislatiei in vigoare este in primul rand a sefului de proiect si a echipei sale de specialisti, dar si a beneficiarului care trebuie sa inteleaga importanta etapizarii si ierarhizarii conditiilor care conduc la un proiect corect din toate punctele de vedere.

Certificatul de Urbanism este documentul de baza de la care orice fel de investitie este demarata, fiind acela care conditioneaza atat perioada de timp pentru desfasurarea etapei de proiectare cat si costul aferent acesteia. Cu alte cuvinte, Certificatul de Urbanism prevede un numar diferit de avize, de studii de fundamentare sau de teren, de documente specifice, in functie de natura investitiei si de caracteristicile amplasamentului, care conditioneaza toate etapele premergatoare obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare.

Asadar, respectarea prevederilor Certificatului de Urbanism este extrem de importanta pentru ca rezultatul final sa fie unul coerent. In urma Certificatelor de Urbanism si a unei gandiri in concordanta cu reglementarile acestuia rezulta proiecte deosebite, diferite unele fata de celelalte, dar toate avand un limbaj comun la baza – cel al incadrarii in imaginea urbana sau rurala a zonei respective.

arh. Patricia Maria SAVU – arhitect senior One Design – societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele