Cum se fundamenteaza pretul unui proiect?

Investitorii sunt de foarte multe ori in situatia de a fundamenta o valoare de proiectare in scopul introducerii in bugetul institutiei sau societatii. In cadrul acestui articol vom prezenta modalitatile pe care le are o persoana angajata in cadrul institutiei si societatii pentru realizarea unei fundamentari corespunzatoare.

Cerere de oferta sau consultare de piata

Poate cea mai simpla si la indemana procedeu de obtinere a unui pret este solicitarea de oferte de pret din partea furnizorilor de servicii de proiectare, fie prin transmiterea directa de solicitari, fie prin utilizarea sistemului electronic (SEAP) prin initierea procedurilor specifice. In foarte multe dintre cazuri, ofertantii nu raspund unor astfel de solicitari din lipsa de timp sau transmit oferte sumare, care nu acopera toate etapele de proiectare sau a caror valori sunt subdimensionate.

Cererea de oferta trebuie sa includa repere clare din care ofertantii sa poata intelege tipul obiectivului de investitii, amploarea proiectului, a interventiilor pentru a-si putea cuantifica corespunzator munca, implicarea si timpul alocat pentru aceste activitati. Recomandam ca in situatiile in care este posibil sa fie anexate planuri de situatie, planuri de cadastru (pentru interventiile asupra cladirilor existente), chiar si un eventual certificat de urbanism. Toate acestea ajuta la crearea unei radiografii de catre proiectantii ofertanti in momentul elaborarii ofertei preliminare de pret.

Compararea cu alte obiective de investitii

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

In cazul institutiilor publice este destul de facila accesarea platformei sistemului public de achizitii (SEAP) pentru identificarea unor contracte similare avand obiecte similare. Dar in acest caz ar trebui alocata o atentie sporita continutului caietelor de sarcini pentru acele obiective de investitii si analiza individuala a fiecaruia, cu scopul de a observa daca exista o similitudine reala intre investitii sau doar o coincidenta sau potrivire de nume.

In cazul societatilor private se pot obtine informatii din mediul online sau prin consultarea rapoartelor intocmite de diverse societati si institutii care analiza preturile medii de piata. In acest caz ar trebui avute in vedere reperele si elementele de categorisire care au stat la baza intocmirii respectivelor analize.

Raportarea la investitii anterioare

Acest procedeu poate fi nociv daca in raportare nu se ia in calcul anul realizarii investitiei anterioare, rata inflatiei pentru perioada de timp scursa de la momentul realizarii proiectului anterior pana la data consultarii, variatia cursului valutar, schimbarile legislative din domeniul constructiilor sau a domeniului de investitie, modificarea veniturilor, aprecierea unor repere din domeniul vizat sau din domeniul construcitiilor, etc.

Raportarea la investitii anterioare trebuie sa aiba in vedere si specificul acelor investitii si care este cota procentuala de repetitivitate in cazul proiectului in cauza. Deasemeni nu trebuie omisi factorii care au determinat cadrul general pentru proiectul trecut din punct de vedere social, economic, politic si care a fost situatia juridica a acelui obiectiv de investitii.

Raportare procentuala la valoarea de investitiei

Poate cea mai buna raportare este cota procentuala din valoarea din investitie. Pentru determinarea valorii totale de investitie pot fi utilizate cifrele publice privind valoarea de investitie raportat la suprafata de constructie din care rezulta un pret mediu pe metru patrat pentru lucrarile de constructie. Prin inmultirea suprafetei cu pretul mediu rezulta o valoare de investitie, din care un procent de 3-4% poate fi reprezentat de cheltuielile cu proiectarea.

Aceasta varianta de calcul a onorariului de proiectare este acoperitoare si confera celui care realizeaza bugetarea avantajul de a avea o valoare acoperitoare.

Raportare la valoarea pe metru patrat

O alta varianta este preluarea informatiilor din statisticile publice privind valoarea pretului mediu pe metru patrat pentru proiectare. Trebuie subliniat faptul ca aceasta valoare poate sa nu fie acoperitoare, poate fi gresita, nefiind precizata complexitatea proiectului, timpul de realizare, de implementare si resursele utilizate pentru ducerea la indeplinire.

Onorariul la metru patrat poate fi o varianta gresita in cazul suprafetelor mari sau foarte mici, in primul caz, valoarea totala de proiectare fiind foarte mare, in timp ce in al doilea caz, valoarea fiind subevaluata, datorita suprafetei foarte mici. In plus onorariu la metru patrat nu reflecta gradul de complexitate al cladirii sau tipul programului de arhitectura abordat, fiind mare diferenta intre un proiect de cladire P+1 administrativa si una P+1 care este amplasata in zona construit protejata sau atunci cand cladirea este monument istoric.

Livrabilele

In contextul general al oricarei solicitari de pret trebuie avute in vedere livrabilele proiectului si faza de proiectare la are acestea se elaboreaza, avand continut diferit conform legislatiei in vigoare si cel mai important, intre diversele faze difera numarul si tipul specialistilor si proiectantilor implicati.

Tipul si numarul documentatiilor care urmeaza a fi elaborate in conformitate cu prevederile legale reprezinta un factor important in stabilirea onorariului de proiectare pentru orice obiectiv de investitii.

In cadrul One Design am realizat toate fazele de proiectare, cele mai multe dintre proiecte parcurgand toate etapele de la emiterea certificatului de urbanism pana la receptia lucrarilor. Pe cale de consecinta consideram ca detinem know-how-ul necesar pentru a oferi servicii de consultanta oricarei persoane si institutii interesate, atunci cand este necesara documentarea si fundamentarea unui pret de proiectare sau de realizare efectiva a documentatiilor de proiectare aferente.

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele