Avizul si autorizatia de gospodarire a apelor

In nenumarate situatii suntem nevoiti sa explicam diferenta intre anumiti termeni precum aviz, acord, autorizatie. Pe scurt, deoarece vom aloca un articol integral acestui subiect, in termeni laici, uzuali, avizul se traduce prin punctul de vedere al institutiei solicitate privind impactul pe care il are propunerea din proiect asupra unei zone pe care o administreaza. Acordul se traduce prin acceptul ferm de a se putea realiza anumite lucrari in conditii clar definite de legea speciala ce guverneaza institutia si domeniul vizat, in timp ce autorizatia confera dreptul real de a efectua lucrari de constructii.

In domeniul apelor institutia care reglementeaza si gestioneaza toate procedurile privind interventiile in zone cu apa este Ministerul Apelor si Padurilor, iar ordinul 891/2019 privind aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor reprezinta actul de reglementare in vigoare ce a inlocuit vechiul ordin 662/2006.

Ai nevoie de o documentatie de urbanism? Apeleaza la noi!

In cadrul ordinului 891/2019 autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul care prezinta conditiile tehnice si juridice pentru functionarea si exploatarea obiectivelor de investii noi construite pe ape sau in legatura cu apele de suprafata, subterane, in zona de coasta, faleza, litoral, plaja, etc. Definitia din lege este completata cu „activitati pe sol sau in subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substante periculoase in apele subterane sau de suprafata”.

In baza autorizatiei de gospodarire a apelor se pot obtine drepturi de utilizare a apelor, de deversare in anumite cursuri dupa o epurare corespunzatoare prealabila, de utilizare a cursurilor de apa sau de exploatare a resurselor din albiile raurilor.

Atunci cand lucrarile vizeaza realizarea unei alimentari cu apa pentru nevoia proprie a gospodariei cu conditia pastrarii unui necesar sub 0,2 litri/secunda nu este necesara autorizatia de gospodarire a apelor. Pentru toate celelalte lucrari, inclusiv pentru locuinte care necesita un debit mai mare de 0,2 l/s se vor efectua demersurile necesare obtinerii acestei autorizatii.

Autorizatiile de gospodarire a apelor se emit de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) judetean, Administratiile Bazinale (ABA) regionale sau Administratia Nationala „Apele Romane” in functie de competentele fiecareia in parte prezentate in cadrul ordinului din 2019 si in baza deciziilor interne emise.

In conformitate cu normele metodologice din 2006 emise de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru constructiile amplasate in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie din jurul lacurilor naturale, cursurilor de apa, litoral, diguri, canale se va emite aviz de amplasament de catre SGA sau ABA, dupa caz.

In vederea emiterii avizului vor fi necesare studii de teren pentru determinarea zonei de inundabilitate si o documentatie tehnica intocmita de persoane fizice sau juridice atestate de catre Ministerul Apelor pentru diverse competente. Daca obiectivul nu a fost prevazut in Planul Urbanistic General (PUG) al localitatii, AN „Apele Romane” poate refuza emiterea avizului sau poate conditiona autoritatea locala sa solicite beneficiarului intocmirea unei documentatii de urbanism de tip PUZ (Plan Urbanistic Zonal) prin care sa reglementeze obiectivul vizat. Prin certificatul de urbanism emis pentru PUZ va fi solicitat si avizul Apelor Romane.

Ar fi important de subliniat faptul ca o zona poate fi scoasa din categoria inundabila daca se realizeaza lucrari specifice de protectie, la solicitarea autoritatilor locale sau centrale sau a unui beneficiar prin asumarea costurilor de executie. In situatia realizarii acestor lucrari pentru ca zona sa devina neinundabila este necesar atat avizul cat si autorizatia de gospodarire a apelor precum si autorizatia de construire emisa de autoritatea publica locala pentru lucrarile solicitate.

Pentru emiterea avizului de amplasament documentatia trebuie sa respecte continutul cadrul din normele metodologice si se fundamenteaza pe un studiu hidrologic realizat de catre o societate atestata, pe masuratorilor topografice ale cursurilor de apa daca este cazul si debitele de apa in diverse perioade ale anului si in decursul anilor. In conditiile stipulate de lege poate fi solicitat si studiul de impact asupra corpurilor de apa si evaluarea impactului lucrarilor ce urmeaza a fi realizate.

Trebuie mentionat si faptul ca atunci cand in certificatul de urbanism este solicitat avizul Apelor Romane se intelege de la sine ca obiectivul de investitii fie foloseste apa subterana, fie se alfa intr-o zona de protectie. In plus, in conformitate cu prevederile Legii 107/1996 – Legea Apelor, Agentia judeteana de Protejectie a Mediului emite acordul de mediu exclusiv in baza avizului favorabil emis de SGA, AGA sau AN Apele Romane, dupa caz si avizul organelor silvice abilitate daca lucrarile presupun defrisari sau plantari de arbori sau arbusti.

Atat avizul de amplasament cat si autorizatia de gospodarire a apelor au termen de valabilitate, determinat de complexitatea lucrarilor intre unu si 2 ani. In egala masura, autorizatia, fiind acte administrative pot fi contestate in temeiul legii 554/2004 a contencios administrativului.

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele