Noua legislatie privind avizarea si autorizarea la incendiu a cladirilor

Finalul anului aduce o schimbare legislativa importanta, intrata in vigoare marti, 27 decembrie 2022 prin publicare in Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne cu nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila. Odata cu intrarea acestuia in vigoare actul aborga ordinul nr. 129/2016, utilizat pana de curand.

Se pare ca intocmitorii noilor acte normative au inteles importanta unui glosar de termeni prin care sa explice anumite sintagme pentru o mai buna intelegere si evitarea interpretarilor a celor care transpun legea in practica, proiectanti, verificatori de proiecte, experti si institutii avizatoare. Astfel, pe langa explicarea avizelor si autorizatiilor de protectie civila si securitate la incendiu, legiuitorul a precizat si intelesul cladirii monofunctionale si a incaperilor anexe.

O precizare foarte importanta este cea referitoare la documentatiile tehnice care se vor intocmi in baza noului ordin care se intocmesc de catre specialisti atestati, se verifica prin verificatori de proiecte atestati de catre Ministerul Dezvoltarii (MDLPA) si se stampileaza olograf sau electronic pe fiecare pagina a partii scrise si pe fiecare plansa. Este important de subliniat faptul ca se accepta fie documentatia semnata integral olograf sau integral electronic de catre proiectanti si verificatori. Variantele combinate de semnare se exclud si vor fi respinse din avizare/autorizare.

Doua precizari privind avizarea si autorizarea sunt foarte importante:

Noul ordin aduce si cateva exceptii importante de la avizare pentru urmatoarele tipuri de lucrari:

O prevedere importanta a noului ordin se refera la situatia in care proprietarul unei constructii doreste obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu dar nu poate furniza documente care sa ateste performantele de rezistenta la incendiu a materialelor sau elementelor de constructie va putea apela la un expert tehnic atestat de catre MDLPA pentru cerinta Cc – securitate la incendiu, in cazul elementelor de constructii sau Ci – securitate la incendiu a instalatiilor, in cazul instalatiilor ce echipeaza cladirile pentru expertizarea acestora si stabilirea gradului de rezistenta la foc si comportarea cladirii la incendiu.

In cazul proiectelor publice pentru care contractele de proiectare au fost semnate anterior, precum si in cazul certificatelor de urbanism emise in baza carora au fost intocmite si depuse documentatii spre avizare se va utiliza legislatia anterioara, respectiv ordinul 129/2016.

Noul ordin aduce mai multa lumina si asupra tipurilor de avize care se elibereaza respectiv:

Etapa de avizare este definita ca perioade de timp dupa cum urmeaza:

Legiuitorul a prevazut si situatia in care lucrarile de constructie nu se realizeaza in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire, situatie in care daca restul de executat se incadreaza in prevederile autorizatiei initiale, avizele emise isi pastreaza valabilitatea si pentru noul certificat de urbanism si noua autorizatie de construire emise, in caz contrat, fiind necesara reobtinerea avizului de securitate la incendiu.

Iata, intr-un articol sinteza noile prevederile privind securitatea la incendiu, un domeniu extrem de vast, important si controversat, in care proiectantii si verificatorii de proiecte angajati ai ONE DESIGN va pot consilia pentru alegerea celor mai bune situatii. Fie ca este vorba de securitatea la incendiu a constructiilor (cerinta Cc) sau securitatea la incendiu a instalatiilor (cerinta Ci), societatea noastra de proiectare detine toate autorizatiile ANRE, IGSU si verificatori atestati MDLPA, care pot intocmi si verifica toate documentatiile in conformitate cu toate prevederile legale in vigoare.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

 

Toate articolele