Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor de constructie

Daca institutiile publice sunt obisnuite cu aceasta notiune si inteleg foarte bine rolul si obligativitatea acestor servicii in contextul executiei lucrarilor de constructie, mediul privat este mai putin familiarizat cu aceasta etapa, poate si datorita utilizarii unei alte denumiri, respectiv implementarea proiectului.

Trebuie mentionat de la bun inceput faptul ca asistenta tehnica are doua componente de baza: asistenta oferita de proiectant executantului pe perioada santierului pana la receptia lucrarilor de constructie impreuna cu asistenta in perioada de garantie a lucrarilor pana la receptia finala si serviciile de dirigentie de santier prestate de catre diriginti autorizati de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).

Asadar, dupa finalizarea procesului de proiectare si livrarea proiectului, echipa de proiectare continua sa sprijine executantul in baza unui contract de asistenta tehnica semnat cu beneficiarul lucrarii si remunerat in functie de valorile stabilite. Activitatile prestate in cadrul acestor contracte se refera la:

Oricat de bine ar fi intocmit un proiect, conditiile de santier pot conduce la modificari sau adaptari ale solutiilor propuse ca urmare a neprevazutului. Iar rolul proiectantilor, arhitect si ingineri, este de oferi solutii pentru situatiile aparute.

Este important de stiut ca in lipsa unor servicii de asistenta tehnica implementarea proiectului va fi anevoioasa, dictata exclusiv de catre constructori si in baza unor solutii poate nepotrivite. In plus, neconvocarea proiectantilor la diverse faze de proiectare nu le va permite sa semneze procesele verbale care compun cartea constructiei si cu atat mai putin, nu vor putea semna receptia lucrarilor, necunoscand modul in care acestea au fost realizate si viciile ascunse ale constructiei.

Deasemeni trebuie retinut faptul ca serviciile de asistenta tehnica pot fi prestate de catre alti proiectanti decat cei care au intocmit proiectul daca beneficiarul a achitat drepturile de autor asupra proiectului, acestea intrand in proprietatea sa, permitandu-i sa contracteze alta echipa de proiectanti pentru implementarea proiectului. In lipsa acordului de cesionare a drepturilor de autor, doar proiectantul initial poate emite dispozitii de santier sub semnatura privata.

Asa cum am prezentat si in alte articole, lipsa referatului de prezentare a lucrarilor intocmit de catre proiectant conduce la respingerea receptiei lucrarilor de catre reprezentantii ISC, iar in lipsa documentului de receptie, primaria care a emis autorizatia de construire nu poate inchide procesul si nu poate emite certificatul de atestare a edificarii. Aceste doua documente, receptia lucrarilor admisa fara obiectii si certificatul de astestare a edificarii sunt documente de baza in vederea cadastrarii si intabularii imobilului prin inscrierea sa in cartea funciara. Ori, un imobil nescris in cartea funciara nu confera drept de proprietate real beneficiarului.

Si daca tot am scris despre intabulare este necesara o precizare: introducerea imobilului pe rolul fiscal, adica luarea in evidenta la directia de taxe si impozite locale este o etapa, in timp ce cadastrarea (masurarea) si intabularea (inregistrarea) in cartea funciara reprezinta o alta etapa. Prima etapa se refera la obligatia proprietarului de a declara imobilul in scopul achitarii impozitului anual, in timp ce a doua etapa se refera la recunoasterea dreptului de proprietate asupra constructiei edificate.

Revenind la serviciile de asistenta tehnica ar fi de mentionat ca scopul contractarii acestor servicii, inca din faza de alegere a echipei de proiectare, reprezinta o minima garantie ca proiectul va fi implementat cu succes si se vor obtine rezultatele scontate. Atunci cand o societate de proiectare refuza sa includa in oferta sa initiala si serviciile de asistenta tehnica ganditi-va de doua ori daca ii alegeti si implicatiile pe care le are lipsa acestora in implementarea proiectului. In plus, chiar daca proiectul este bine detaliat s-ar putea ca cei care executa sa nu inteleaga integral partile scrise si desenate si va fi nevoie de explicatii si lamuriri din partea proiectantilor.

Cand vorbim de proiectanti sau echipa de proiectare ne referim la intreaga echipa compusa din arhitect, inginer de rezistenta, ingineri de instalatii, de drumuri, etc care fiecare in parte are un anumit rol in implementarea proiectului. Arhitectul in general este sef de proiect si furnizeaza cele mai multe raspunsuri la intrebari, dar semnatura pe fazele determinante aferente structurii este a inginerului de rezistenta, in timp ce solutiile privind instalatiile sunt furnizate aproape exclusiv de catre inginerii de instalatii pentru constructii. Dispozitiile de santier se emit pentru fiecare specialitate in parte, astfel ca un arhitect nu poate semna o dispozitie in care se vorbeste de structura sau una legata de instalatii deoarece nu are competenta, decat daca are dubla specializare universitara. Asadar, echipa de proiectare ar trebui sa fie implicata in toate etapele proiectului de la concept pana la receptia pentru a se asigura continuitatea si succesul.

Valoarea serviciilor de asistenta tehnica variaza in functie de valoarea investitiei si durata de realizare efectiva a acesteia si se achita lunar sau pe etape de lucru finalizate de catre constructor, in urma semnarii proceselor verbale de receptie. Intocmirea acestor procese verbale, evidenta lor si toate aspectele conexe sunt in sarcina dirigintelui de santier, care pe langa faptul ca raspunde de modul de implementare a proiectului, ii convoaca pe proiectanti ori de ori este nevoie sau la fazele determinante stabilite impreuna cu ISC. Tot dirigintele de santier este si persoana raspunzatoare privind supravegherea evolutiei lucrarilor, acesta fiind contractat de catre beneficiar si fiind reprezenantul acestuia.

In cadrul unui proiect niciunul dintre intocmitorii acestuia, arhitecti sau ingineri, nu pot presta si servicii de dirigentie de santier, fiind in conflict de interese. Este aceeasi situatie si in cazul verificarii tehnice a proiectului care se realizeaza de catre verificatori de proiect atestati de Ministerul Dezvoltarii care nu au participat la intocmirea proiectului. Toate aceste prevederi pe care le regasiti in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii precum si in alte regulamente au fost gandite pentru a se putea realiza o verificare justa a modului de implementare a proiectului, in favoarea beneficiarului care a decis sa realizeze o investitie.

arh. Alexandru Cristian Balan, fondator One Design

Toate articolele