Diferenta dintre PUD si PUZ

Pentru o persoana straina de domeniul proiectarii termenii pot crea confuzii si nelamuriri de aceea ne propunem sa lamurim lucruri privind terminologia prezentata in titlu si diferentele dintre acestea impreuna cu cateva completari.

Ai nevoie de o documentatie de urbanism? Apeleaza la noi!Atunci cand vorbim despre urbanism, domeniul al proiectarii care se ocupa de planificarea unei zone a unei localitati, avem cativa termeni specifici pe care ii definim dupa cum urmeaza:

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) se intocmeste de catre un arhitect urbanist sau urbanist cu drept de semnatura inregistrat in Registrul Urbanistilor din Romania (RUR) si care conform acreditarii sale poate realiza documentatia aferenta prin care se pot modifica retragerile constructiilor fata de limitelele de proprietate, aliniamentul constructiilor in raport cu cladirile invecinate, accesele in cadrul proprietatii si pozitionarea racordurilor la utilitatile disponibile in zona. Acestea sunt modificarile ce pot fi aduse prin intocmirea unui PUD. Documentatia PUD se intocmeste din initiativa beneficiarului, costurile de proiectare si avizare fiind suportate de acesta.

PUD-ul se realizeaza pentru o interventie la nivel de parcela, reglementarile privind doar parcela analizata si noile propuneri adoptate si aprobate au aplicabilitate doar pentru parcela de teren prezentata.

Vezi portofoliul cu lucrarile One Design

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) se intocmeste tot de catre un arhitect urbanist sau urbanist cu drept de semnatura, prin aceasta documentatie realizandu-se modificarea tuturor parametrilor specificati anterior in cadrul PUD-ului la care se adauga modificarea POT (Procentul de ocupare al terenului), CUT (coeficientul de utilizare al terenului), regimul de inaltime,  racordul cu drumul de acces indiferent de natura acestuia (drum judetean, national, european, autostrada), schimbarea folosintei terenului (spre exemplu din teren agricol in teren construibil), scoaterea din extravilan si introducerea in intravilan a unei parcele, largirea perimetrului sau sistematizarea orizonalta unei localitati, etc. Documentatia PUZ se intocmeste tot din initiativa beneficiarului, costurile proiectarii si avizarii fiind in sarcina acestuia. Aceasta documentatie se solicita de beneficiar atunci cand reglementarile zonei nu sunt conforme cu posibilitatile realizatii investitiei propuse sau cand primaria pe raza careia se afla terenul considera necesara realizarea unei noi reglementari, ca o completare a Planului Urbanistic General (PUG) si a Regulementului General de Urbansim (RGU) existent in vigoare.

PUZ-ul se realizeaza pentru o inverventie in zona, cu reglementari pentru parcela studiata dar si pentru proprietatile vecine, prin reglementarile acestuia impunandu-se Regulamentul Local de Urbanism (RLU) pentru toata zona studiata. Asupra unui PUZ aprobat nu se pot face modificari timp de un an calendaristic de la momentul aprobarii, iar valabilitatea lui pentru obtinerea autorizatiei de construire si inceperea executarii lucrarilor de constructie este de 5 ani.

Daca intr-o zona s-a realizat un PUZ care nu este conform cu dorintele altor proprietari, fiind iniativa singulara a unui singur detinator de teren din zona, dupa un an se poate intocmi un nou PUZ, avand o argumentatie solida cu documente valide atasate prin care se pot modifica parametrii zonei daca s-a comis o eroare materiala sau daca nu au fost luati in calcul toti factorii ce pot influenta zona.

Planul Urbanistic General (PUG) se intocmeste la initiativa primariei sau consiliului judetean, dupa caz, si presupune reglementarea teritoriului unei localitati din punct de vedere al posibilitatilor de construire, zonficare, cai de acces, utilitati, etc. Conform legii PUG-ul se actualizeaza o data la cinci ani.

PUD-urile si PUZ-urile intocmite de catre beneficiari, persoane fizice, juridice sau institutii ale statului sunt considerate completari sau ajustari la PUG-ului in conditiile in care primaria pe raza careia se afla terenul nu decide ca aceste aspecte au fost deja analizate, discutate si aprobate in sedintele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului si in cadrul sedintelor de consiliu local sau judetean, dupa caz. 

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii

Toate articolele