Studiu de Oportunitate - Schimbare destinatie in comert si servicii, Chiajna, jud. Ilfov

Pentru un teren in suprafata de 894mp rezultat din alipirea a doua loturi s-a dorit intocmirea unui PUZ in vederea schimbarii destinatiei din locuinte colective in spatii pentru comert si servicii, intentia beneficiarului fiind aceea de a construi o cladire cu functiune mixta. Amplasamentul este inclus in zona de locuire, iar retragerile fata de limite, asa cum au fost reglementate prin PUG (Planu Urbanistic General) al comunei Chiajna, judetul Ilfov, amprenta constructiei nu este suficienta si nu permite o conformare corespunzatoare a constructiei.

Prin Studiul de Oportunitate intocmit s-a realizat o analiza a zonei din punct de vedere al razelor de deservire cu functiuni de comert si servicii, ajungandu-se la elaborarea unei propuneri de schimbare a functiunii pentru doua parcele, cea in cauza si o alta in suprafata de aproximativ 10.000mp. Prin edificarea unor constructii cu functiuni de comert si servicii noua zona aflata in plina dezvoltare poate beneficia de facilitati precum servicii financiar-bancare, comert alimentar si non-alimentar, servicii de proximitate (frizerie, coafor), servicii medicale (cabinete, farmacie), servicii pentru copii (gradinita privata, afterschool) si eventual spatii de birouri pentru profesii liberale (proiectare, avocatura, notariat, etc). 

Prin Studiul de Oportunitate se propune modificare retragerilor fata de limitele laterale si posterioare, modul de asigurare al locurilor de parcare, instituind obligativitatea construirii unui parcaj subtern pe 80% din suprafata parcelei si crearea unor spatii verzi cu drept de folosinta publica, de catre comunitate. In fazele urmatoare se vor defini si alte reglementari necesare pentru buna integrare a functiunilor in contextul zonei. 

Toate proiectele