PUD Str. Tesatoarelor, Sector 2, Bucuresti

Documentatia PUD intocmita pentru un amplasament pe Str. Tesatoarelor, Sector 2 din municipiul Bucuresti a fost solicitata in baza prevederilor regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Bucuresti, conform caruia terenul se afla in zona de locuinte, subzona L1e, locuinte pe loturi de mici dimensiuni, fara utilitati. La momentul initierii PUD Planul Urbanistic Zonal Sector 2 nu era inca aprobat. Documentatia PUD a fost solicitata in vederea emiterii autorizatiei de construire. 

Terenul este de dimensiuni extrem de mici avand o suprafata de 140mp si o casa veche amplasata pe limita de proprietate. In plus forma terenului este similara literei L, iar pe trei laturi exista patru constructii vecine amplasate pe limita de proprietate. Toate aceste premize conduc inevitabil la necesitatea intocmirii unui PUD pentru reglementarea regimului de inaltime, amplasarea in parcela a constructiilor si alinierea acestora conform specificului zonei. Astfel de terenuri sunt specifice oraselor, rezultate in urma dezmembrarilor multiple si care pot deveni construibile in situatia desfiintarii totale a constructiilor si elaborarea unui PUD. 

Elaborarea PUD s-a realizat concomitent cu intocmirea Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare (DTAD). Prin PUD a fost reglementata alipirea la calcane, forma volumetric-arhitecturala a cladirii pentru a asigura insorirea si distantele minimale privind servitutile de vedere conform prevederilor codului civil. 

Toate proiectele