PUD Str. Dobrogeanu Gherea, Sector 1, Bucuresti

Planul Urbanistic de Detaliu realizat pentru amplasamentul din strada Dobrogeanu Gherea, Sector 1, Bucuresti a fost initiat din dorinta proprietarilor de a construi o locuinta individuala avand un regim de inaltime Spartial + Parter + 2 Etaje. Avand in vedere incadrarea terenului conform PUG Bucuresti in zona de locuinte si subzona L1d, avand POT=20% si CUT=0,4 si tinand cont ca terenul nu beneficiaza de o deschidere la strada de minim 4m, Primaria Sector 1 a dispus elaborarea PUD prealabil autorizarii lucrarilor de constructie. 

Suprafata terenului este de 417mp dar accesul se realizeaza printr-o fasie de teren, inclusa in aceasta suprafata, avand o latime de 3,20m si o lungime de aproximativ 30m. Avand in vedere reglementarile urbanistice precum si cele privind securitatea la incendiu conform carora latimea minima pentru accesul autospecialelor este de 3,80m, prin PUD s-a studiat modalitatea de asigurare a acceselor auto, de realizare a retelelor de utilitati, retragerile fata de limitele parcelei si conformarea volumetric-arhitecturala a viitorului imobil. 

Alte particularitati ale acestui amplasament ar fi: existenta unei constructii vecine pe limita de proprietate care conduce la alipirea noii constructii la calcanul acesteia, existenta unei constructii vecine foarte apropiata de calea de acces si o diferenta intre suprafata din acte si cea rezultata din masuratori cadastrale. Toate aceste particularitati conduc la un grad de complexitate mai mare a documentatiei PUD realizate. 

Toate proiectele