Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Plan Urbanistic de Detaliu pentru reglementarea parcelei in vederea emiterii autorizatiei de construire pentru orice fel de imobil cu orice destinatie si functiune