Mai este necesar avizul de mediu pentru case?

Legislatia romaneasca este destul de greoaie si intortocheata ceea ce genereaza confuzie, intrebari si nelamuriri din partea beneficiarilor, una dintre ele fiind chiar titlul acestui articol si pe care ne-am decis sa o lamurim in contextul legislativ in acest articol.

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii este actul normativ care ghideaza activitatea autoritatilor locale (primariile) prin serviciile de urbanism din cadrul acestora si in care ar trebui sa regasim raspunsul la intrebarea din titlu.

Articolul 2 din Legea 50/1991, aliniatul 21 precizeaza ca procedura de autorizare a executarii lucrarilor cuprinde urmatoarele etape: „emiterea certificatului de urbanism, emiterea punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, [...]”. Din acest paragraf reiese clar ca ar fi nevoie de un fel de aviz de la mediu sub forma unui punct de vedere.

Articolul 5, aliniatul 22 spune ca nu este necesara emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (APM judeteana) pentru constructia de locuinte unifamiliale, anexe gospodaresti in care nu se cresc animale, consolidari ale imobilelor existente, imprejmuiri. Dar atentie: aliniatul 3 din acelasi articol spune ca punctul de vedere al APM sau actul administrativ emis de aceasta se anexeaza si devin parte din autorizatia de construire. Asadar, este sau nu necesarul avizul de mediu?

Articolul 6, aliniatul 1 litera d) defineste Certificatul de Urbanism ca act de informare prin care se „incunostiinteaza solicitantul cu privire la obligatia de a contactat autoritatea competenta pentru protectia mediului in scopul obtinerii punctului de vedere, si dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii”. Cum procesul de autorizarea incepe cu emiterea Certificatului de Urbanism conform art. 21 se intelege ca este obligatoriu ca in lista de avize din continutul acestuia sa se regaseasca si avizul de mediu.

Articolul 7 aliniatul 1, litera d) mentioneaza ca „documentatia pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructie cuprinde in copie punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia”. In traducere libera pentru a obtine autorizatia de construire este necesar punctul de vedere al autoritatii pentru mediu.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Revenind la prevederile articolului 5 trebuie sa detaliam putin constructiile mentionate. Prin locuinta unifamiliala se intelege locuinta care adaposteste o singura familie, ca atare prevederile nu se aplica pentru locuintele multifamiliale (cuplate si insiruite), semi-colective sau colective (blocuri). Prin anexe gospodaresti in care nu se cresc animale se inteleg garaje sau spatii de depozitare aferente caselor.

In textul legii se utilizeaza doua sintagme pe care trebuie sa le clarificam, respectiv „actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului” si „punct de vedere”. Actul administrativ se emite dupa evaluarea impactului proiectului asupra mediului conform metodologiei dedicate, in timp ce punctul de vedere se emite pentru proiectele care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Conform celor prezentate autoritatea locala, adica primaria, trebuie sa solicite beneficiarului autorizatiei de construire cel putin obtinerea punctului de vedere al Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului (APM). Aceasta solicitare se regaseste in continutul Certificatului de Urbanism, fie ca paragraf distinct, fie incadrata la avize si acorduri necesare.

Pentru emiterea punctului de vedere de catre APM arhitectul intocmeste o documentatie de avizare al carei continut cadru este reglementat prin legea speciala, compusa din parti scrise si desenate, care prezinta succint proiectul si impactul pe care il are sau nu il are asupra mediului. Aceasta documentatie denumita „notificare” se depune la APM a judetului, iar in urma analizei se emite punctul de vedere, care in majoritatea tipologiilor de constructii mentionate in textul legii, se traduce printr-o clasare a notificarii, adica prin informarea beneficiarului ca proiectul nu impacteaza mediul. Acest punct de vedere se depune la dosarul pentru obtinerea autorizatiei de construire asa cum se mentioneaza si in lege, pentru ca autoritatea locala sa fie incunostiinta ca APM a luat act de intentia beneficiarului si si-a prezentat punctul de vedere.

Asadar, doar pentru tipurile de constructii mentionate nu mai este necesar obtinerea actului administrativ al APM, dar este necesara depunerea documentatiei, a notificarii, pentru obtinerea punctului de vedere al APM, document care este parte integranta a autorizatiei de construire.

Celelalte tipuri de proiecte sau investitii parcurg etapele de evaluare conform legii speciale, iar APM decide in baza documentatiilor intocmite de catre arhitect pana la un punct si persoane atestate de catre Ministerul Mediului de la un alt punct pana la final, daca investitia impacteaza mediul si care sunt masurile ce se impun pentru protejarea acestuia. Asa cum specifica si Legea 50/1991 masurile dispuse de APM pentru fiecare proiect nu se pot schimba pe parcursul elaborarii proiectului si nici ulterior emiterii autorizatiei de construire. Modificarile de tema de proiectare si implicit a proiectului se pot realiza doar cu incadrarea in prevederile actului emis de APM, iar in caz contrar se va relua procedura de evaluare.

In speranta ca am clarificat un aspect important aducem la cunostiinta cititorilor nostri ca One Design ofera o solutie completa, integrata, prin implicarea pe toata durata procesului de proiectare – avizare – autorizare, incepand cu intocmirea proiectelor de arhitectura si inginerie, continuand cu pregatirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, depunerea acestora si preluarea avizelor si incheiand cu obtinerea autorizatiei de construire si oferirea de suport tehnica pe perioada executiei lucrarilor de constructie.

ing. Ioana VOINA

One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele