Interventii asupra cladirilor monumente istorice de arhitectura

Conservarea si interventiile asupra monumentelor istorice reprezinta un subiect sensibil oriunde in lume, nu doar in Romania, de aceea am decis sa dezbatem si acest subiect intr-o serie de articole privind ce se poate, cum, in ce conditi si mai ales in cat timp realiza asupra unor astfel de cladiri cu valoare arhitecturala si de patrimoniu.

Elemente de baza privind clasificare monumentelor istorice

Din punct de vedere a naturii monumentului istoric acestea sunt grupate in patru categorii:

Din punct de vedere al valorii monumentele istorice se impart in doua categorii:

Toate monumentele istorice sunt inscrise intr-o lista nationala (Lista Monumentelor Istorice – LMI) aprobata prin ordin de ministru si au o codificare ce include acronimul judetului, un numar roman care defineste natura monumentului de (de la I la IV), o litera mica (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit arhelogic), o litera mare care prezinta valoarea monumentului (A sau B) si desigur un numar de ordine unic la nivel national. Spre exemplu un cod LMI are urmatorul format DJ-II-m-B-00001 asa cum a fost descris anterior.

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?Includerea in lista monumentelor istorice se realizeaza prin clasare in temeiul prevederilor Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republica, cu modificarile si completarile ulterioare si normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, prin emiterea unui ordin al Ministrului MCC.

Tinand cont de domeniul de activitate al One Design – proiectarea in urbanism, arhitectura si inginerie – ne vom referi in continuare doar la monumentele de arhitectura.

Etapa preliminara specifica oricarui proiect, dar mai ales cand vorbim despre o interventie pe o cladire monument istoric este cea in care se stabileste tema de proiectare, document prin care beneficiarul investitiei impreuna cu arhitectul definesc punctul final in care vor sa ajunga, obiectivul ce trebuie indeplinit si parcursul care urmeaza.

Indiferent ca proiectul se refera la consolidare, reamenajare, modificari interioare sau exterioare, supraetajare, procesul de proiectare este acelasi, iar demersurile care se intreprind le regasiti in randurile de mai jos.

Cum se stabilesc interventiile asupra unei cladiri monument istoric

Prima etapa este reprezentata de masurarea constructiei prin intocmirea releveelor interioare si exterioare (fatade) si determinarea sistemului constructiv. Daca pentru compartimentarile interioare si raportul plin-gol se utilizeaza tehnicile clasice de relevare prin masurare cu ruleta sau telemetrul, in cazul decoratiilor interioare si exterioare, elementelor de fatada sau formei acoperisului se utilizeaza noile tehnologii de scanare cu laser, prin generarea unui nor de puncte, care in urma prelucrarii computerizat ofera o acuratete mare a detaliilor. Pentru anumite parti ale constructiei se utilizeaza si statia topografica pentru preluarea unor puncte si realizarea unor modele 3D partiale sau totale. Toate informatiile colectate se transpun in planuri, sectiuni si fatade – releveul – care reprezinta baza de pornire pentru intregul proces.

A doua etapa in stabilirea interventiilor posibile pe o cladire monument istoric este cea in care se intocmeste studiul istoric de catre un specialist atestat MCC. Acesta va analiza istoricul cladirii, sursele de documentare din arhivele nationale, locale si va urmari in lucrarea scrisa identificarea evolutiei cladirii in timp atat din punct de vedere al aspectului exterior cat si al conformatiei interioare si elementelor ce decoreaza edificiul. Prin aceasta analiza se stabilesc elementele originale, cele refacute si cele adaugate, daca este cazul si se determina acele parti componente asupra carora se va interveni cu maxima prudenta. Studiul istoric are ca scop prezentarea elementelor care trebuiesc protejate si cele asupra carora se poate interveni, precum si solutiile de interventie astfel incat calitatea monumentului arhitectural sa nu fie afectata. Prin studiul istoric se pot dispune anumite masuri, tehnici ce urmeaza a fi utilizate pentru refacerea sau conservarea elementelor arhitecturale si se definesc arealele in care se intervine. Concluziile studiului istoric pot varia pentru fiecare monument in parte, astfel ca este imposibil de dat o directie fara o analiza si o documentare amanuntita care necesita timp.

Cum in foarte multe situatii nu se mai gaseste proiectul initial, in scopul determinarii cotei de fundare se realizeaza studiul geotehnic prin realizarea unui foraj la o adancime de cel putin 6m prin care se determina componenta si consistenta solului, nivelul panzei freatice. Odata cu acest studiu geotehnic, in zonele care permit realizarea unor sondaje se procedeaza la decopertarea fundatiei pentru determinarea cotei de fundare si a materialelor din care aceasta este realizata. Acest demers are ca scop identificarea solutiilor adoptate la construire pentru a se putea stabili masurile de consolidare, subzidire, sprijinire a fundatiilor.

Pentru a evalua constructia din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii se fac incercari in-situ asupra materialelor, se realizeaza scanari ale armaturilor, daca exista elemente armate, se preleveaza probe din materiale de constructie – caramida, mortar, beton, daca este cazul, care vor fi analizate intr-un laborator autorizat de catre ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii) pentru determinarea comportarii in timp a materialelor si gradul de deteriorare. Datele obtinute constituie punctul de plecare al raportului de expertiza tehnica privind starea actuala.

Dupa finalizarea studiului istoric se poate realiza expertiza tehnica a constructiei, care se realizeaza de catre un inginer constructor avand calificarea de expert tehnic dublu atestat, atat de catre MDRAP (Ministerul Dezvoltarii) pentru cerinta A1 (rezistenta si stabilitatea constructiilor din zidarie si beton) cat si de catre MCC (Ministerul Culturii). Avand toate informatiile din relevee, studiul istoric, studiul geotehnic, incercarile realizate, expertul tehnic poate construi modelul de calcul si poate analiza comportarea cladirii la seism. In baza calculelor, avand in vedere prevederile din studiul istoric se pot intocmi cele doua variante de interventie: cea minimala si cea maximala, astfel ca imobilul sa corespunda standardelor actuale pentru rezistenta si stabilitate.

Proiecte de interventie asupra unei cladiri monument

Pe baza tuturor documentelor mentionate anterior arhitectul poate incepe procesul de proiectare. Trebuie mentionat faptul ca toate interventiile asupra monumentului vor fi foarte bine evidentiate intr-o documentatie specifica, intocmita de catre un arhitect specialist MCC, deoarece aceasta documentatie, impreuna cu toate documentatiile si documentele tehnice intocmite anterior vor ajunge la Directia Judeteana de Cultura sau la Ministerul Culturii, dupa caz, pentru ca in baza lor sa fie avizate interventiile propuse prin acesta. Propunerile de arhitectura trebuie sa respecte prevederile din studiul istoric si nu pot exista abateri sau incalcari ale acestuia.

Propunerile de interventie structurala trebuie sa respecte dispozitiile studiului istoric si ale expertizei tehnice si nu pot exista abateri. Proiectul de rezistenta va fi verificat de catre un verificator de proiecte atestat atat de catre MDRAP pentru cerinta A1, cat si de catre MCC. Ulterior va fi certificat prin semnatura si stampila de catre expertul tehnic care a intocmit expertiza tehnica in conditiile mentionate anterior.

Intreaga documentatie de arhtiectura si rezistenta va fi verificata la final de catre specialistul MCC care o certifica astfel ca fiind conforma cu toate studiile intocmite.

Documentatiile tehnice intocmite vor fi depuse la Directia Judeteana de Cultura, care in functie de tipul monumentului de arhitectura poate fi inaintata Ministerului Culturii sau poate fi analizata local. Prezenta arhitectului si/sau a specialistului MCC la sedinta de avizare se stabileste prin regulamentul intern de functionare. Comisia poate aviza interventiile, poate solicita modificari, completari, refaceri sau alte solutii. In cazul avizului favorabil, se poate proceda la obtinerea celorlalte avize stipulate in certificatul de urbanism.

In baza avizului Directiei Judetene de Cultura se poate intocmi proiectul tehnic si documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire de catre echipa de proiectare compusa din arhitect, inginer pentru constructii civile si inginerii de instalatii. In aceste proiecte vor fi preluate toate solutiile dispuse prin studii si avizul de la cultura si vor fi detaliate pentru a respecta integral prevederile acestora.

Avand in vedere ca orice monument istoric se incadreaza cel putin in clasa de importanta „B”, in urma finalizarii etapei de proiectare, documentatiile vor fi verificate la cerintele A1 – partea de rezistenta, B1, Cc, D, E, F – partea de arhitectura, Ie, Is, It, Ig – partea de instalatii de catre verificatori atestati MDRAP pentru aceste cerinte. Proiectele sunt verificate si de catre expertul tehnic atestat MDRAP si MCC, certificate prin semnatura si stampila si specialistul MCC care a coordonat proiectul.

Obtinerea autorizatiei de construire pentru o cladire monument istoric

Avand toate avizele obtinute si toate documentatiile tehnice verificate se poate depune DTAC la Autoritatea Publica Locala, Directia Urbanism pentru emiterea autorizatiei de construire. Tinand cont de numarul mare de documente tehnice intocmite, este limpede ca termenul de analiza al acestora este mai mare decat in cazul constructiilor civile obisnuite. In urma finalizarii raportului de analiza intocmit de personalul de la Directia Urbanism, acesta va fi inaintat impreuna cu intregul pachet de documente arhitectului sef la municipiului/orasului pentru emiterea autorizatiei de construire. In cazul in care monumentul istoric se afla pe raza unei comune, atunci arhitectul sef al judetului va emite avizul in baza caruia arhitectul sef al comunei sau loctiitorul sau vor redacta autorizatia de construire, care va fi semnata conform prevederilor legale de catre arhitectul sef, secretarul general al primariei si primar.

Executia lucrarilor la o cladire monument istoric

Este important sa va aducem la cunostiinta faptul ca orice executant care doreste sa realizeze lucrari de interventie asupra unui monument istoric trebuie sa aibe in echipa sa un RTE (responsabil tehnic cu executia) atestat de catre ISC si de catre MCC, care va supraveghea modul de implementare al proiectului.

In egala masura, beneficiarul trebuie sa contracteze diriginti de santier atestati de catre ISC si de catre MCC, care vor supraveghea modul de respectare al documentatiilor de catre executantul lucrarilor de interventie.

Implicatii financiare pentru proiectele de interventie asupra monumentelor istorice

Doar analizand cele mentionate in acest articol este limpede ca astfel de proiecte de interventie nu sunt ieftine si nu dureaza putin. Numarul mare de specialisti implicati, cu experienta si certificari simple sau duble, controalele repetate si asumarea raspunderii asupra patrimoniului reprezinta argumentele onorariilor practicate de catre toti cei implicati.

Aparent poate parea costisitor intregul proces, dar raportat la valoarea de investitie pentru o lucrare asupra unei cladiri monument istoric, se incadreaza in procentul de 7-8% din valoarea totala.

Avantajul investitorului este ca printr-un proces de proiectare care dureaza aproximativ 2 ani si ulterior etapele de executie care dureaza inca 2 ani, va ajunge la final la dublarea sau triplarea investitiei datorita faptului ca o cladire monument istoric ajunge sa fie perfect stabila si rezistenta si adaptata tuturor normelor actuale, putand acomoda functiunea stabilita dintre care am putea enumera: locuinta, sediu de institutie publica sau privata, hotel, restaurant, etc.

Concluzii generale despre proiectele de interventie asupra cladirilor monumente de arhitectura

In cei 18 ani de activitate la One Design am fost implicati in tot felul de proiecte, incluziv interventiile in zone construite protejate si cladiri monumente istorice. Echipa noastra de specialisti incluzand arhitecti, ingineri, specialisti MCC, experti tehnici, verificatori de proiecte poate duce la bun sfarsit astfel de proiecte, uneori chiar si intr-un termen mai scurt decat cel anticipat. Asadar, daca intentionati sa achizitionati sau detineti deja o cladire monument istoric, nu ezitati sa ne adresati o cerere de oferta pentru intregul pachet de servicii de proiectare.

arh. urb. Alexandru Cristian BALAN si arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondatori One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele