Importanta asistentei tehnice si a receptiei lucrarilor de constructie

In nenumarate cazuri beneficiarii privati opteaza doar pentru intocmirea proiectului, fara a contracta si servicii de consiliere sau asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor, astfel ca ajung in situatii stanjenitoare si neplacute in timpul santierului, cand ar avea nevoie de sprijinul unui arhitect sau inginer, dupa caz.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Asistenta tehnica reprezinta un serviciu oferit de catre echipa de arhitecti si ingineri in principal executantului si in secundar, indirect, beneficiarului pentru implementarea corespunzatoare a proiectului. Este stiut faptul ca neprevazutul nu poate fi evitat in constructii, astfel ca anumite parti din proiect necesita adaptare pe santier in functie de situatiile nou aparute. Modalitatea de rezolvare, noile solutii tehnice, abordarea cat mai putin invaziva sunt aspecte pe care arhitectii le au in vedere atunci cand sunt solicitati pentru oferirea unor solutii in santier.

Serviciile de asistena tehnica includ urmatoarele:

Serviciile de asistenta tehnica se intind pe intreaga durata de executie a lucrarilor prin incheierea unui contract in acest sens, care poate fi prelungit daca durata de implementare este mai mare decat cea prevazuta initial, cu conditia incadrarii in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire. Facturarea serviciilor de asistenta se realizeaza lunar, trimestrial, semestrial sau dupa finalizarea executiei fazelor stabilite, toate aceste prevederi fiind stipulate in contractul de asistenta tehnica.

Asistenta tehnica din partea altui proiectant decat cel initial

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Legislatia in domeniu si bunele practici recomanda ca serviciile de asistenta tehnica sa fie oferite de catre echipa care a elaborat proiectul tehnic si documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire. Totusi, in situatia in care proiectantul initial isi exprima refuzul in scris, atunci aceste servicii pot fi prestate de catre o alta echipa de proiectanti cu mentiunea ca solutiile propuse de acestia nu vor impacta major proiectul prin schimbarea solutiilor avizate si autorizate. In situatia neplacuta, in care anumite solutii proiectate nu pot fi implementate va fi necesara reproiectarea partiala sau integrala, servicii care nu sunt incluse in cele de asistenta tehnica si se contracteaza separat in baza unui contract distinct de proiectare.

Trebuie subliniat faptul ca proiectantul initial raspunde de calitatea proiectului si lucrarilor proiectate, in timp ce proiectantul care asigura serviciile de asistenta tehnica raspunde de transpunerea proiectului in executie, respectand prevederile avizelor si autorizatiilor, fara interventii asupra solutiilor avizate si autorizate.

Receptia lucrarilor de constructie

In perioada santierului pot exista mai multe receptii partiale, pe stadii fizice de lucrari executate, daca beneficiarul doreste intocmirea lor din motive ce tin de schimbarea constructorului, schimbarea solutiilor de arhitectura autorizate, contractarea unei finantari pentru restul etapelor de executie, etc. Receptiile partiale au acelasi regim conform legislatiei ca receptia finala, fiind implicate aceleasi parti: proiectantul, executantul, dirigientele de santier ca reprezentant al beneficiarului sau investitorului. Documentele pentru receptia lucrarilor, indiferent ca vorbim despre o receptie partiala sau finala se intocmesc de catre dirigintele de santier si se semneaza de catre toti cei implicati.

Receptia partiala sau cea la terminarea lucrarilor se semneaza obligatoriu de catre reprezentatul autoritatii publice locale ce a emis autorizatia de construire si care constata stadiul lucrarilor si modul de implementare a proiectului, impreuna cu toate documentele intocmite pe parcursul executiei, pana la momentul convocarii receptiei, partiale sau finale.

Subliniam din nou rolul important pe care il au proiectantii pentru fiecare specialitate – arhitectura, rezistenta, instalatii – in etapele de receptie deoarece in baza punctelor de vedere ale acestora privind evolutia santierului si implementarea proiectului se pot intocmi documentele aferente receptiilor. In lipsa acestor documente singura solutie legala si acceptata de catre institutia de control delegata este intocmirea unui raport de expertiza tehnica, pe specialitatile solicitate, intocmit de catre un expert tehnic atestat de catre Ministerul Dezvoltarii din care sa reiasa calitatea lucrarilor executate si daca acestea pot fi receptionate.

Ar fi de retinut si un alt aspect foarte important: in lipsa receptiei lucrarilor primaria nu poate emite certificatul de atestare a edificarii, ceea ce conduce la imposibilitatea inscrierii in cartea funciara a imobilului construit. In lipsa tuturor documentelor si implicit in lipsa intabularii acea constructie, bunul imobil, nu exista si nu poate fi ipotecat sau vandut. Subliniam si faptul ca exista o confuzie intre declararea imobilului la directia de taxe si impozite locale prin deschiderea unui rol fiscal, achitarea impozitelor anuale si inscrierea imobilului in cartea funciara. In permanenta este vorba de doua operatiuni distincte ce vizeaza imobilul, realizate de institutii diferite si care solicita documente diferite, interesele acestor institutii fiind si ele diferite cu privire la imobilul declarat.

Tinand cont ca in echipa de colaboratori ai One Design regasim diriginti de santier si responsabii tehnici cu executia, in urma discutiilor profesionale purtate catre arhitectii si ingineri angajati ai societatii si acesti specialisti atestati, putem afirma cu tarie ca in acest moment se acorda o atentie deosebita din partea organismelor de control privind receptia lucrarilor si conformitatea cu documentatiile tehnice elaborate, pentru evitarea situatiilor aparute in trecut si mediatizate indelung, drept exemplu de rea-practica generatoare de situatii conflictuale si care afecteaza negativ cadrul antropic si natural in care se realizeaza investitia.

Asadar, inca de la momentul contractarii proiectului discutati cu echipa de arhitecti si ingineri aspectele ce tin de asistenta tehnica si receptiile lucrarilor, contractati un diriginte de santier care sa va pregateasca toate documentele si stabiliti clar cu executantul sa aibe in echipa sa toti specialistii mentionati in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru a putea finaliza in bune conditii lucrarile de constructie demarate.

arh. urb. Paul SAMSONESCU

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

Toate articolele