Etapele aprobarii Planului Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu, prescurtat in continuare PUD, reprezinta proiectul de urbanism intocmit de catre un arhitect urbanist sau urbanist, ambii cu drept de semnatura, inregistrati in Registrul Urbanistilor din Romania (RUR), prin care se pot modifica anumiti parametri de utilizare a terenului si care influenteaza dimensiunea si aspectul viitoarei constructii, pentru care se va realiza un proiect tehnic si o documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) intocmita de catre un arhitect cu drept de semnatura, inregistrat in Tabloul National al Arhitectilor (TNA) gestionat de catre Ordinul Arhitectilor din Romanian (OAR) prezentat inclusiv online.

Ai nevoie de o documentatie de urbanism? Apeleaza la noi!Odata ales arhitectul urbanist sau urbanistul pentru intocmirea documentatiei PUD, beneficiarul poate discuta cu acesta care sunt parametrii pe care doreste sa ii schimbe. Pentru ca aceasta discutie sa aibe o baza este necesara obtinerea unui certificat de urbanism in care vor fi prezentati coeficientii actuali de utilizare ai terenului.  

Prin Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) se pot modifica retragerile fata de limitele de proprietate, partial aliniamentele, pozitia racordurilor la utilitati si accesul in cadrul proprietatii. Aceasta documentatie se intocmeste pentru una mai multe din situatiile prezentate. Pentru orice alta modificare a situatiei din zona in care se afla terenul se solicita intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Etapele derularii proiectului de urbanism in cazul intocmirii unui PUD sunt:

In urma acestor proceduri se poate aproba de catre Primarie sau Consiliu Judetean un Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care se modifica anumiti parametrii ai terenului in concordanta cu dorintele beneficiarului si cu legislatia in domeniu coroborata cu Planul Urbanistic General si Regulamentul General de Urbanism aflate in vigoare pentru localitatea respectiva.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii

Toate articolele