Etapele aprobarii Planului Urbanistic Zonal

Planul Urbanistic Zonal, cunoscut in forma sa scurta PUZ, reprezinta proiectul de urbanism intocmit de catre un arhitect urbanist sau urbanist, ambii cu drept de semnatura, inregistrati in Registrul Urbanistilor din Romania (RUR), prin care se pot modifica toti parametri de utilizare a terenului si care influenteaza dimensiunea si aspectul viitoarei constructii. PUZ-ul nu tine loc documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), aceasta fiind intocmita de catre un arhitect cu drept de semnatura, inregistrat in Tabloul National al Arhitectilor (TNA) gestionat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), prin aceasta documentatie obtinandu-se Autorizatia de Construire (AC) necesara inceperii lucrarilor de executie.

Ai nevoie de o documentatie de urbanism? Apeleaza la noi!Alegerea arhitectului urbanist sau urbanistului pentru intocmirea documentatiei PUZ este etapa cea mai importanta, deoarece functie de experienta acestuia se pot obtine in temeiul legii cele solicitate. Beneficiarul poate discuta cu cel care intocmeste documentatia care sunt parametrii pe care doreste sa ii schimbe. Pentru ca aceasta discutie sa aibe o baza este necesara obtinerea unui certificat de urbanism, emis in acest sens de catre primaria pe raza careia se face investitia, sau consiliul judetean dupa caz,  in care vor fi prezentati coeficientii actuali de utilizare ai terenului.  

Vezi portofoliul cu lucrarile One Design

Prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) se pot modifica urmatorii parametrii:

Etapele derularii proiectului de urbanism in cazul intocmirii unui PUZ sunt:

In urma acestor proceduri se poate aproba de catre Primarie sau Consiliu Judetean un Planul Urbanistic Zonal (PUZ) prin care se modifica anumiti parametrii ai zonei in care se afla terenul pentru investitie, in concordanta cu dorintele beneficiarului si cu legislatia in domeniu, coroborata cu Planul Urbanistic General si Regulamentul General de Urbanism aflate in vigoare pentru localitatea respectiva.

Durata de valabilitate a planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local de aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de investiţii care le-au generat.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii

Toate articolele