Anuntarea inceperii si/sau finalizarii lucrarilor de constructie

Legislatia in domeniul autorizarii lucrarilor de construire prevede obligativitatea beneficiarului de a anunta autoritatile privind momentul inceperii si finalizarii lucrarilor aprobate in baza autorizatiei de construire obtinuta de la primaria pe raza careia se afla terenul sau imobilul.

Dupa alegerea constructorului  si stabilirea datei inceperii lucrarilor, beneficiarul are obligatia de anunta in scris Primaria care a emis autorizatia de construire si Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) asupra datei de demarare a lucrarilor. ISC-ul va solicita graficul fazelor determinate furnizat de catre arhitectul cu drept de semnatura si inginerii ce au intocmit proiectul tehnic necesar realizarii lucrarilor, pentru a stabili momentul la care inspectorii se vor prezenta la santier impreuna cu arhitectul si/sau inginerul, dirigentele de santier, constructorul si beneficiarul. Neanuntarea inceperii lucrarilor se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

In momentul finalizarii lucrarilor autorizate beneficiarul are obligatia de a anunta ISC-ul si Primaria pentru a putea realiza receptia cladirii. Aceasta receptie se realizeaza in prezenta unui reprezentat al primariei, a constructorului, echipei de proiectare (arhitect si inginerii de rezistenta si de instalatii), dirigintelui de santier, responsabilului privind calitatea in constructii, responsabilului tehnic si a beneficiarului. Documentul intocmit la finalizarea lucrarilor poarta denumirea de „proces verbal de receptie a lucrarilor” si in baza acestuia se va putea inregistra constructia in rolul fiscal al beneficiarului la Directia de Taxe si Impozite Locale. La receptia lucrarilor se vor verifica procesele verbale intocmite pe perioada constructiei, conformitatea lucrarilor cu proiectul realizat precum si calitatea lucrarilor executate. In situatia in care exista neconcordante, abateri de la proiect sau lucrari prost executate, comisia de receptie poate solicita remedierea acestora si reprogramarea receptiei pentru o data ulterioara.  

Toate articolele