Studii de teren si studii specializate

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA

Acest tip de studiu a fost introdus in anul 2005 prin modificarea legii 372/2005 privind performanta energetica a constructiilor prin legea nr. 156/2016 care transpune directivele europene in domeniu si aproba Ordonanta de Guvern nr. 13/2016, si a astfel a aparut obligativitatea stipularii acestui studiu in continutul Certificatului de Urbanism pentru anumite constructii in conditiile mentionate in legislatie.

In forma actualizata la zi legea 372/2005 precizeaza conditile cu privire la cerintele minime de performanta energetica pentru cladirile noi si cele existente, sistemul de inspectie si de control. Incepand cu locuintele unifamiliara (case), continuand cu blocuri de locuinte, cladiri de birouri, cladiri pentru invatamant, spitale, hoteluri si restaurante, constructii destinate activitatilor sportive sau cele pentru servicii de comert, si terminand cu orice alte constructii, obligativitatea intocmirii studului privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata se aplica in toate cazurile, in conditiile in care suprafata acestor constructii depaseste 50mp si nu sunt momumente istorice.

Sistemele alternative pot fi bazate pe surse de energie regenerabila, cogenerare, pompe de caldura, schimbatoare de caldura sol-aer, recuperatoare de caldura. Tinta utilizarii acestor sisteme este ca in cazul autorizatiilor de construire emise dupa 31 decembrie 2020, la receptia lucrarilor, cat mai multe cladiri sa tinda catre consum de energie zero.

Prin intocmirea acestui studiu se analizeaza cele trei tipuri de fezabilitate respectiv fezabilitate tehnica, economica si privitoare la mediul inconjurator.

In cazul in care prin certificatul de urbanism a fost solicitat un studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata si nu l-ati solicitat arhitectului sau auditorului energetic cu siguranta dosarul pentru obtinerea autorizatiei de construire nu va fi acceptat de catre Primarie si va trebui sa il completati cu acest studiu.

Acest serviciu se adreseaza persoanelor fizice, juridice, institutiilor publice, autoritatilor centrale si locale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne solicitati informatii accesand pagina de contact.