Studii de teren si studii specializate

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Scenariu de securitate la incendiu reprezinta o documentatie ce se intocmeste de catre proiectanti (arhitecti si/sau ingineri de instalatii) pentru anumite categorii de constructii asa cum sunt definite in HG 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu. Structura si continutul cadru minimal sunt definite in anexa la metodologia de elaborare a scenariului de securitatea la incendiu aprobata prin OMAI 130/2007.

In cazul constructiilor noi pentru care este necesar intocmirea scenariului de securitate la incendiu, aceasta documentatie face parte din proiectul tehnic, pe care il completeaza ca parte scrisa si precizeaza in planuri caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca elementele constructive (pereti, plansee, usi, ferestre, etc.). In aceasta situatie scenariul de securitate la incendiu se elaboreaza la faza PTh, in baza acestuia obtinandu-se avizul din partea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Ulterior finalizarii lucrarilor de executie, in baza scenariului de securitate la incendiu si a cartii tehnice a constructiei se intocmeste documentatia pentru obtinerea autoritatiei de securitate la incendiu a constructiei emis de acelasi inspectorat judetean.

In cazul constructiilor existente pentru care nu s-a intocmit scenariu de securitatea la incendiu in momentul intocmirii proiectului tehnic si obtinerii autorizatiei de construire exista doua posibilitati: prima de intocmire a unei expertize tehnice privind securitatea la incendiu a cladirii, in urma careia se va stabili daca sunt necesare a fi realizate lucrari suplimentare; a doua solutie in cazul in care proprietarul doreste realizarea unor modificari interioare se va solicita certificat de urbanism pentru reconfigurare interioara, iar in cazul in care cladirea se incadreaza ca functiune in categoria de constructii pentru care este necesar un scenariu de securitate la incendiu, se va intocmi aceasta documentatie in completarea proiectului tehnic si documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, in vederea emiterii avizului de securitate la incendiu de catre ISU.

Scenariul de securitate la incendiu realizeaza o corelarea intre prevederile diverselor normative de proiectare, preluand obligativitatile din fiecare dintre acesta si transpunandu-le peste proiectul tehnic existent si incluzand propunerile de modificare si/sau completare a acestuia de catre proiectant (arhitect si/sau inginer). Principalele normative pe care se bazeaza scenariul de securitate sunt:

Acesta lista nu este limitativa, ea fiind extinsa in functie de categoria de importanta a cladirii, functiunea principala sau functiunile secundare pe care le indeplineste precum si alte prevederi legislative determinate de acestea.

In urma realizarii scenariului de securitate la incendiu partea de instalatii a proiectului tehnic poate suferi completari avand in vedere ca pot aparea hidranti interiori si/sau exteriori, sisteme de stingere automata cu sprinklere, sisteme de detectie si alarmare, diverse sisteme de limitare si stingere a incendiilor. Toate obiectivele precizate si stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie indeplinite de catre proiectantii de arhitectura si instalatii.

Scenariul de securitate la incendiu poate fi intocmit doar de catre persoanele care au calitatea de proiectant, in cadrul proiectului sau nu, dar care detin calificare universitara in domeniul proiectarii (arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii). Scenariul de securitate la incendiu se verifica obligatoriu la cerinta fundamentala C – securitate la incendiu, de catre verificator de proiecte atestat de catre MDRAP.

Orice modificari aduse constructiei si care nu respecta scenariul de securitate la incendiu conduce la anularea avizului emis de catre ISU si la obligativitatea de actualizare a scenariului de securitate la incendiu si obtinerea unui nou aviz si a unei noi autorizatii. Cele mai dese situatii in care este necesara actualizarea scenariului de securitate la incendiu este in cazul cladirilor de birouri, in care chiriasii doresc alte compartimentari interioare fata de cele existente sau in cazul centrelor logistice, cand sunt necesare compartimentari interioare diferite in functie de marfurile depozitate si manipulate, iar in functie de clasa de combustie a acestora, se realizeaza sistemele de securitate la incendiu.

Pentru realizarea unui scenariu de securitate la incendiu sunt necesare urmatoarele:

In cazul in care nu exista relevee de arhitectura si instalatii ale cladiri, acestea pot fi intocmite de catre arhitectii nostri, tarifate separat fata de scenariul de securitate la incendiu.

Acest serviciu se adreseaza persoanelor fizice, juridice, institutiilor publice, autoritatilor centrale si locale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne solicitati informatii accesand pagina de contact.