Verificare tehnica a proiectelor de specialitate

Verificare tehnica a proiectelor la cerintele esentiale privind respectarea calitatii in constructii

Serviciile de verificare presupun analiza documentatiilor tehnice de catre verificatori de proiecte atestati de catre Ministerul Dezvoltarii pentru diverse cerinte (exigente) de calitate. Verificarea documentatiilor este necesara in scopul respectarii prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si a normativelor de proiectare specifice pentru fiecare tip de proiect. 

In functie de tipul de proiect, categoria si clasa de importanta se efectueaza verificari de proiecte pe anumite cerinte dupa cum urmeaza:

Proiecte de racorduri cu drumurile, platforme, parcaje, drumuri comunale, judetene sau nationale

Verificarea tehnica a proiectelor (fazele DALI, PT, DE, DTAC) se realizeaza de catre inginer absolvent al Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, atestat ca verificator de proiecte de catre Ministerul Dezvoltarii.

Proiecte de constructii civile si industriale - cladiri noi si interventii asupra cladirilor existente

Verificarea tehnica a studiilor geotehnice se realizeaza de catre inginer geolog atestat ca verificator de proiecte de catre Ministerul Dezvoltarii pentru cerinta:

Proiectele privind structura de rezistenta a constructiilor (fazele DALI, PT, DE, DTAC) se verifica de catre inginer absolvent al Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole, atestat ca verificator de proiecte de catre Ministerul Dezvoltarii pentru cerintele:

Proiectele de arhitectura intocmite la fazele DALI, PT, DE, DTAC se verifica de catre arhitect absolvent al Facultatii de Arhitectura sau inginer absolvent al Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole, testat ca verificator de proiecte de catre Ministerul Dezvoltarii pentru cerintele:

Proiectele privind instalatiile interioare care echipeaza constructiile se verifica de catre inginer absolvent al Facultatii de Ingineria Instalatiilor, atestat ca verificator de proiecte de catre Ministerul Dezvoltarii pentru cerintele:

Verificarea tehnica se finalizeaza prin intocmirea unui referat privind indeplinirea conditiilor din cadrul legislativ in vigoare. 

Toate serviciile