Proiectare de arhitectura, rezistenta si instalatii pentru constructii noi

Spitalele, clinicile, cabinetele medicale si centrele de analiza sunt lucrari de utilitate publica care, in conformitate cu prevederile legislative, privesc asigurarea sanaratii populatiei facand parte din reteaua nationala de asistenta medicala.

Echipa noastra realizeaza proiectare spitale, proiectare clinici medicale, proiectare cabinete medicale si proiectare centre de analize respectand intreaga legislatie in vigoare.

Dupa realizarea planurilor urbanistice generale si zonale, se vor stabili obiectivele spitalicesti, rezervandu-se amplasamente care sa asigure conditii corespunzatoare acestui tip de unitati sanitare. Se determina apoi capacitatile, propilul si structura viitoarelor obiective spitalicesti.

Urmatorul pas major este studiul de prefezabilitate, care determina, in baza datelor tema cadru si a conditiilor specifice unor astfel de amplasamente spitalicesti, precum si tema de proiectare care contine caracteristicile spatio-functio-tehno-medicale.

Urmeaza obtinerea Certificatului de Urbanism, care cuprinde conditiile tehnice de utilizare a terenului, precum si avizele tehnice ce trebuie obtinute de la organele locale responsabile cu gospodarirea resurselor din teritoriu, a infrastructurii retelelor edilitare, cu protectia mediului s.a.

Urmeaza, apoi, intocmirea Studiului de Fezabilitate in cadrul caruia se detaliaza tema de tehnologie medicala, conceptia arhitecturala a viitorului spatiu spitalicesc si planul general de organizare a incintei. Se stabilesc, de asemenea, solutii tehnice pentru lucrarile de constructii si instalatii, se estimeaza costurile de investitie si se stabileste devizul obiectivului.

Urmeaza, apoi, Proiectul Tehnic, in care intra, in cazul investitiilor realizate partial sau integral din fonduri publice, Proiectul tehnic al documentatiilor necesare pentru licitatia de adjudecare a executiei lucrarilor. Dupa verificarea si aprobarea Proiectului Tehnic si dupa primirea avizelor tehnice solicitate prin intermediul Certificatului de Urbanism, se emite Autorizatia de Construire.

Ultima faza de proiectare consta in „Detaliile de executie”.