Planuri Urbanistice Generale (PUG) si Studii de fundamentare

Scopul elaborarii sau actualizarii Planului Urbanistic Generale (PUG) si Regulamentului Local de Urbanism (RLU) este realizarea unei concepții unitare și coerente de dezvoltare teritorială a localității prin stabilirea limitelor teritoriului intravilan și reglementarea din punct de vedere urbanistic și arhitectural a acestui teritoriu, definirea limitelor și posibilităților de dezvoltare în viitor a întregului teritoriu, în context județean, regional, național și european, în acord cu potențialul teritorial, cu aspirațiile locuitorilor și cu principiile de dezvoltării integrate și durabile. Această concepție va stabili prioritățile, reglementările de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor pe teritoriul localitățiilor componente ale UAT.

Principalele obiective ale Planului Urbanistic Generale (PUG)

Planul Urbanistic General (PUG) este un instrument de lucru legal și obligatoriu pentru autoritățile locale în vederea eliberării autorizațiilor de construire și a fundamentării dezvoltării teritoriului UAT pentru elaborarea de programe și strategii locale de dezvoltare durabilă, în scopul prioritizării investițiilor și accesării fondurilor interne/externe (atât pentru profesioniști, cât și pentru administrația locală și județeană). Material de informare/documentare pentru investitori. Instrument menit să susțină integrarea și coordonarea planificărilor și a proceselor izolate care determină astăzi evoluția comunității într-o viziune de ansamblu și care oferă teme și linii directoare pentru protejarea resurselor și posibilităților UAT.

Studii de fundamentare

Conținutul studiilor de fundamentare este stabilit prin metodologii de elaborare. Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării va fi structurat astfel:

Toate serviciile