Planuri urbanistice de Detaliu (PUD) si Zonale (PUZ), Studii de Oportunitate

Documentatiile de urbanism au rolul de a reglementa unul sau mai multe terenuri in cazul in care nu au fost reglementate printr-o documentatie de rang superior sau de a modifica anumite reglementari in scopul autorizarii lucrarilor de constructii. 

Documentatie de urbanism PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) are ca scop reglementarea unei parcele care nu corespunde prevederile Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent PUZ sau PUG, dupa caz, din punct de vedere al amplasarii unei constructii. Rolul PUD este de a detalia modul de ocupare al parcelei si de amplasare a constructiei in raport cu limitele laterale si posterioare, conformarea acceselor si volumetria viitorului imobil. Prin PUD se pot modifica: retragerile fata de limitele laterale si procentul de ocupare al terenului (POT). Documentatia PUD se aproba de catre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism  (CTATU) de pe raza unitatii teritorial administrative pe care se afla parcela. PUD-ul aprobat CTATU si care a parcurs etapele de informare si consultare a populatiei, impreuna cu avizele si acordurilor obtinute pentru aceasta faza, se inainteaza spre aprobare Consiliului Local care va emite o hotarare (HCL) in urma dezbaterii in sedinta publica. PUD-ul este aprobat in momentul publicarii HCL. Documentatia PUD se intocmeste de catre arhitect, urbanist sau arhitect-urbanist cu drept de semnatura atestat de catre Registrul Urbanistilor din Romania. 

Documentatie de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal)

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) se realizeaza in cateva situatii dintre care enumeram:

PUZ-ul se aproba de catre arhitectul sef la municipiului pe baza raportului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului pentru amplasamente aflate pe raza acestuia si de catre arhitectul sef al judetului in baza Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului pentru amplasamente aflate pe raza comunelor si oraselor. 

Prin PUZ se pot modifica functiunea zonei/parcelei, coeficientii urbanistici POT si CUT, retragerile fata de limite, regimul de inaltime, alinierea, compozitia volumetrica urbana, accesele, amplasarea retelelor tehnico-edilitare, etc. Rolul PUZ este de a reglementa una sau mai multe parcele dintr-un areal stabilit prin Avizul de Oportunitate in scopul emiterii autorizatiei de construire. In cazul PUZ o atentie deosebita trebuie acordata etapei de informare, consultare si participare a publicului la elaborarea documentatiei de urbanism in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Mai multe informatii despre PUZ gasiti in sectiunea "Articole".

Studiu de oportunitate premergator promovarii PUZ

Inainte de a putea promova o documentatie PUZ in circuitul de informare si consultare a populatiei precum si in circuitul de avizare este necesara emiterea unui Aviz de Oportunitate din partea arhitectului sef al unitatii teritorial administrative decizionale (municipiu sau judet). Continutul Studiului de Oportunitate este prezentat in "Ghidul privind metodologia de elaborare si continut cadrul al Planului Urbanistic Zonal". Documentatia se intocmeste de catre arhitect sau urbanist cu drept de semnatura atestat de catre Registrul Urbanistilor din Romania. 

Prin Avizul de Oportunitate se stabileste daca demararea unui PUZ este oportuna si se defineste teritoriul care urmeaza a fi analizat in cadrul documentatiei PUZ. 

Studii de fundamentare ale PUZ

Pana la elaborarea documentatiei PUZ de baza se intocmesc diverse studii de fundamentare a solutiilor ce urmeaza a fi propuse prin PUZ dintre care putem enumera: studiul topografic, studiul geotehnic, studiul geologic, studiul de trafic, studiul privind precoordonarea retelelor tehnico-edilitare, etc. Lista studiilor de fundamentare nu este limitativa si poate fi extinsa in functie de scopul documentatiei PUZ. Toate aceste studii vor fi intocmite de specialisti atestati pentru indeplinirea sarcinilor sub indrumarea si coordonarea sefului de proiect, arhitect, urbanist sau arhitect-urbanist, dupa caz. 

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor pentru PUD sau PUZ

Prin Certificatul de Urbanism pentru faza PUD sau PUZ se solicita anumite avize si acorduri tinand cont de amplasamentul parcelei care genereaza PUD sau PUZ, incadrarea in PUG a acesteia si functiunea solicitata de catre beneficiar. 

Pentru intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizelor este necesara intocmirea documentatiei de baza PUD sau PUZ. Pentru fiecare aviz sau acord solicitat se vor prelua din documentatia de baza PUD sau PUZ plansele solicitate impreuna cu memoriul general sau regulamentul de urbanism, impreuna cu diverse studii de teren sau de fundamentare care definesc propunerile de interventie. Avizele si acordurile pot fi obtinute de catre proiectant sau de catre beneficiar, taxele privind emiterea acestor avize fiind exclusiv in sarcina beneficiarului. 

Arhitectii si urbanistii One Design se ocupa de pregatirea tuturor documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor, managementul procesului de avizare si eliberarea documentelor, oferindu-va cele mai bune solutii pentru depasirea oricaror obstacole aparute. 

Toate serviciile