Hale de depozitare si productie si spatii de birouri - Rotakt

Proiectul a fost realizat in cadrul asocierii de proiectare dintre One Design (Bucuresti) si Modvest Construct 2000 (Pitesti, Arges) la faza de proiectare studiu de fezabilitate (SF) in scopul accesarii unei linii de finantare europeana pentru constructie si dotarea cu echipamente si utilaje. In urma obtinerii finantarii se vor realiza celelalta etape de proiectare respectiv, Proiect Tehnic (PT), Detalii de Executie (DE), Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) si se vor presta serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantilor pe perioada derularii lucrarilor de executie pana la receptia acestora. 

Investitia este compusa din patru tronsoane dupa cum urmeaza:

Inca de la aceasta faza au fost tratate elementele conexe cladirii precum: bazinul de retentie a apelor pluviale, statia de pompare, echipamentele si dotarile pentru stingerea incendiilor, bazinul de retentie si separatorul pentru hidrocarburi, racordul cu drumul national, platformele de acces pentru camioane si turisme, spatiile verzi si parcajele. 

Este important de mentionat ca in cadrul studiilor de fezabilitate intocmite pentru accesarea fondurilor europene, pe langa partea tehnica (arhitectura, rezistenta, instalatii interioare si exterioare, drumuri si plaftorme de acces, etc.) este necesara si o parte economica compusa din devize si estimari de costuri impreuna cu fise tehnice pentru utilajele si echipamentele propuse spre a fi finantate. Cele doua componente, tehnica si economica, tratate impreuna asigura succesul obtinerii finantarii europene atat de dorita de beneficiar, in scopul extinderii capacitatii de productie. 

Toate proiectele