Studii de teren si studii specializate

STUDIU GEOTEHNIC

Studiul geotehnic este reprezinta o documentatie prin care se analizeaza calitatea terenului pe care urmeaza a fi edificata o constructie civila (casa, bloc, spatiu comercial, etc.) sau industrala (hale de productie, depozitare, etc.). Studiul geotehnic se intocmeste si pentru constructiile agrozootehnice, energetice, retele de utiliati (gospodarile comunala), de transport (drumuri, poduri, aerodromuri, tunele, cai ferate), lucrarile de imbunatatiri funciare, depozitare deseuri precum si pentru orice alta categorie de constructii nespecificata anterior. Studiul geotehnic este solicitat prin certificatul de urbanism ca studiu conex documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire eliberata de catre Primaria pe raza careia se afla amplasamentul.

Studiile geotehnice se intocmesc in conformitate cu ordinului 1330/2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii” indicativ NP0724-2014 si pot fi de trei tipuri: studiu geotehnic preliminar, utilizat in general in faza de proiectare Studiu de prefezabilitate, studiu geotehnic, utilizat la faza de proiectare Studiu de Fezabilitate (SF), Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) si Proiect Tehnic (PTh) si studiu geotehnic de detaliu elaborat la faza Detalii de Executie (DE)  in cazul in care este necesar.

Prin studiul geotehnic se determina natura si calitatea terenului de fundare pentru a putea realiza o dimensionare corecta a fundatiilor viitoarei constructii. Prin studiu se fundamenteaza solutia structurala propusa prin proiect si reprezinta unul din principalele puncte de plecare a unui proiect intr-o directie corecta. Natura terenului de fundare poate diferi in cadrul aceleiasi parcele astfel incat numarul de foraje ce vor efectuate va fi stabilit de catre inginerul geolog. Folosirea unui studiu geologic de la o proprietate vecina nu reprezinta o solutie avand in vedere cele mentionate anterior.

In cazul intocmirii defectuoase a unui studiu geologic, fie datorita numarului mic de foraje, a adancimii la care s-au realizat, a prelevarii de probe de sol sau a interpretarii rezultatelor de laborator, rezultatul va fi o supradimensionare a structurii de rezistenta care genereaza costuri suplimentare mari si nejustificate, cu efecte distructive asupra constructiei in perioada imediata finalizarii lucrarilor de executie.

Este important de stiut ca studiul geotehnic poate fi efectuat inainte de achizitia terenului pentru a stabili natura si calitatea terenului de fundare si pentru a determina conditiile in care vor putea fi edificate viitoarele constructii si realizarea unor estimari de costuri privind lucrarile de executie.

Deasemeni, in cazul constructiilor existente, studiul geotehnic are o componenta de completare denumita dezvelire de fundatie si  se refera la decopertarea pamantului din jurul constructiei pentru determinarea fizica prin masurare a cotei la care a fost realizata fundatia. Astfel, se poate afla daca au fost respectate normele de proiectare si executie, ce masuri se impun pentru consolidare sau subzidire in functie de stadiul real din teren precum si ce interventii se pot face asupra structurii existente in conditiile descoperite in sit.

Studiul geotehnic se verifica la cerinta de calitate Af de catre un verificator de proiecte atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) prin Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).

Acest serviciu se adreseaza persoanelor fizice, juridice, institutiilor publice, autoritatilor centrale si locale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne solicitati informatii accesand pagina de contact.