Studii de teren si studii specializate

AUDIT ENERGETIC

Auditul energetic reprezinta colectarea tuturor informatiilor despre consumul energetic existent al unei cladiri, identificarea si estimarea oportunitatilor de economisire a energiei prin implementarea unor solutii de crestere a performantei energetice, intocmirea unor recomandari pentru diminuarea costurilor si recuperarea investiei, scaderea consumului energetic si a emisiilor de gaze poluante rezultate din exploatarea constructiei.

Auditul energetic este definit prin legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si nu trebuie confundat cu certificatul energetic. Certificatul energetic prezinta doar situatia actuala a unui imobil la momentul realizarii calculului energetic, fara a propune solutii de imbunatatire a performantelor imobilului. Auditul energetic reprezinta o analiza, o sinteza si inainteaza propuneri ce vor fi preluate in proiectul tehnic elaborat de catre proiectanti de specialitate (arhitecti si ingineri de instalatii).

Auditul energetic este solicitat prin certificatul de urbanism emis de autoritatea publica pe raza careia se afla amplasamentul in cazul interventiilor pe cladiri existente cu scopul de a se avea in vederea in procesul de proiectare si cresterea eficientei energetice. Cele mai dese cazuri in care auditul energetic este solicitat sunt reabilitarile termice ale blocurilor de locuinte, cand pe langa izolarea termica a peretilor exteriori, a terasei de peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare, se propun si solutii de refacere a instalatiilor din subsolurile blocurilor, inlocuirea traseelor vechi sau a mecanismelor de inchidere si distributie a apei menajare sau agentului termic furnizat in sistem centralizat de catre un operator local de distributie a acestuia.

Auditul energetic se realizeaza doar de catre un auditor energetic gradul I atestat de catre MDRAP care isi asuma raportul intocmit sub semnatura proprie. Pentru a se putea realiza un audit energetic este necesar a fi intocmit in prealabil un releveu de arhitectura si instalatii al intregii constructii, precum si completarea unui chestionar privind echiparea si dotarea cladirii, gradul de deterioare a elementelor ce intra in calculul energetic, vechimea instalatiilor, etc.

Auditul energetic se realizeaza in conformitate cu  prevederile NP047-2000, normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.  

Expertizarea teremica si energetica se efectueaza in conformitate cu prevederile NP048-2000, normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.

Documentatia pentru intocmirea certificatului energetic se realizeaza in conformitate cu prevederile NP049-2000, normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente.

Acest serviciu se adreseaza companiilor si institutiilor publice, autoritatilor centrale si locale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne solicitati informatii accesand pagina de contact.