Cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero – nZEB

Probabil cel mai intens subiect discutat la inceputul anului 2021 este cel privind cladirile cu consum de energie aproare egal de cu zero cunoscute mai multe sub acronimul nZEB si in varianta din limba engleza nearly Zero Energy Building. Iar atentia acordata subiectului se datoreaza obligativitatii ca incepand cu 1 ianuarie 2021 toate cladirile pentru care se emite autorizatie de construire trebuie sa fie nZEB, sa aiba solutii eficiente de economie de energie si sa tina cont de toate aspectele prezentate in Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor modificata mai ales prin Legea nr. 101/2020 si care a generat suficienta rumoare in piata de proiectare de arhitectura si instalatii.

Asa cum v-am obisnuit nu vom reproduce articole din legislatie ci vom realiza o interpretare profesionista a acestora, in termeni cat se poate de laici, pe intelesul tuturor cititorilor nostri.

Pornind de la definitia conform legii a notiunii de cladire cu consum de energie aproape egal cu zero intelegem ca aceste cladiri sunt cele care au o performanta energetica ridicata, la care asigurarea necesarului de energie pentru atingerea performantei este aproape de zero sau, foarte important, este foarte scazut si acoperit in proportie de minim 30% din surse de energie regenerabile. Intelegem asadar ca vorbim fie de implementarea unor sisteme performante care asigura o performanta ridicata privind consumul de energie, fie de implementarea unor sisteme care asigura un minim de o treime din consum din surse regenerabile. Acesta este primul punct al analizei, deoarece trebuie realizat un studiu prin care se determina daca se opteaza pentru una dintre cele doua variante, iar acest studiu s-a regasit ca obligatoriu printre documentatiile necesar a fi intocmite in scopul eliberarii autorizatiei de construire, mentionat in toate certificatele de urbanism emise in ultimii ani, cunoscut sub denumirea de „studiu privind posiblitatea utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta energetica” si pe care multi dintre proiectanti l-au tratat cu superficialitate, drept un alt document care blocheaza procesul de autorizare si care intervine in lungul drum al avizarii si autorizarii. Conform legii pana in anul 2050 proportia surselor regenerabile de curent va creste proportional cu implementarea prevederilor legale.

Sursele regenerabile de energie sunt energia eoliana, solara, aerotermala, geotermala, hidrotermala, hidraulica, biomasa, gazul de fermentare a deseurilor (gazul de depozit) sau gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a statiilor uzate.

Pentru inceput ne vom referi la proiectele greenfield adica cele pentru care amplasamentul este liber si sunt proiecte construite de la zero. Si in cazul acestor amplasamente, ca in cazul celor brownfield (terenuri pe care se afla constructii ce urmeaza a fi dezafectate sau asupra carora se intervine), legea evidentiaza doua categorii de constructii: rezidentiale si nerezidentiale.

Prin studiul privind posiblitatea utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta energetica se analizeaza posibilitatea implementarii unor sisteme alternative cum ar fi:

In ultimii ani Guvernul Romaniei a initiat diverse programe nationale de incurajare si sprijin financiar pentru implementarea unor sisteme de utilizare a energiei solare in scopul producerii apei calde menajere sau a energiei electrice de catre persoanele fizice si juridice in pregatirea urmatoarelor masuri ce urmeaza a fi implementate. Desigur ca discutia poate fi genera in polemica, dar Guvernul nu este singura parte implicata in acest proces, proprietarii retelelor de distributie sau furnizorii fiind direct implicati in buna evolutie a implementarii.

Referitor la cladirile existene legea prevede o strategie de renovare pe termen lung, termenul stabilit fiind 2050, iar acest proces de renovare include imbunatatirea fondului imobiliar construit din punct de vedere al comportamentului la seism coroborat cu asigurarea securitatii la incendiu si cresterea eficientei energetice a constructiilor si instalatiilor aferente acestora. Etapele, pragurile si analiza implementarii acestei strategii se va face in perioade ciclice de 10 ani, incepand cu anul 2020, 2030, 2040 si incheind cu anul 2050, aceste etape programatice fiind orientative si urmand a fi definite mult mai clar in functie de evolutia practica a strategiei.

CLADIRI CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE EGAL CU ZERO – NZEBEste important ca in cadrul strategiei si in cuprisul legii 372/2005 este mentionat in clar ca nu sunt cuprinse in aceste eficientizari energetice monumentele istorice, lacasurile de cult, casele de vacanta a caror utilizare este sub patru luni intr-un an calendaristic sau anexele gospodaresti cu o suprafata sub 50mp, indiferent de destinatia acestora.

Deasemenea este important de retinut faptul ca interventiile asupra cladirilor existente se realizeaza in baza unui raport de audit energetic intocmit de catre un auditor energetic, persoana atestata ca specialist de catre Ministerul Dezvoltarii si care se pronunta asupra situatiei actuale a constructiei si instalatiilor care o echipeaza si care propune solutiile de interventie privind eficienta energetica.

In general solutiile de eficientizare energetica a cladirilor existente propun printre altele:

Pentru toate autorizatiile de construire emise dupa 15 septembrie 2020 documentatiile tehnice intocmite de catre arhitecti si ingineri trebuie sa prevada in mod obligatoriu cel putin urmatoarele:

Articolul 21 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevedere ca procedura de autorizare a lucrarilor de executie incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism avand ca scop final emiterea autorizatiei de construire si cuprinde etapele specifice.

Asadar, din punctul nostru de vedere, ca arhitecti, in temeiul legii 50/1991 intelegem ca prevederile la zi ale Legii 372/2005 se aplica pentru toate amplasamentele pentru care s-a eliberat Certificat de Urbanism ulterior datei de 15 septembrie 2020, iar pentru celelalte se aplica prevederile anterioare, astfel ca beneficiarii finali ai autorizatiilor de construire trebuie sa se conformeze si sa poarte discutii cu proiectantii de specialitate (arhitecti si ingineri) in functie de momentul in care se afla din punct de vedere al demararii procesului de autorizare a lucrarilor de constructie.

In ultimii ani One Design a sustinut din plin implementarea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, fiind implicat in perioada 2011-2014 in proiectarea a peste 20 de campuri de panouri fotovoltaice distribuite pe intregul teritoriu national precum si a implementarea cat mai multor sisteme de eficientizare a utilizarii energiei in cladirile noi proiectate sau celor supuse unui amplu proces de renovare. In continuare consideram ca acest subcapitol al utilizarii energiei este extrem de important si trebuie sa ii acordam atentia cuvenita pentru a ne adapta solutii propuse tendintelor de dezvoltare si legislatiei europene si nationale privind economia de resurse.

arh. urb. Alexandru-Cristian BALAN

Fondator One Design S.R.L. – Societate de proiectare in urbanism, arhitectura, inginerie si design

 
Toate articolele